#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy w Polsce da się przeżyć za 500 zł miesięcznie?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

LPP
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 
Przychody netto ze sprzedaży1 342 685,0000 1 542 934,0000 1 701 146,0000 1 781 472,0000  1 512 737,0000 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-48 218,0000 163 435,0000 67 558,0000 200 167,0000  -64 451,0000 
Zysk (strata) brutto-8 333,0000 235 906,0000 112 097,0000 443 557,0000  -70 960,0000 
Zysk (strata) netto-14 902,0000 162 450,0000 86 825,0000 357 922,0000  -69 857,0000 
Aktywa razem4 238 817,0000 4 510 465,0000 4 984 972,0000 5 143 266,0000  6 122 900,0000 
Kapitał własny2 532 500,0000 2 626 277,0000 2 715 162,0000 3 075 142,0000  3 005 285,0000 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)1 839,2910 1 839,2910 1 839,2910 1 839,2910  1 839,2910 
Wartość księgowa na jedną akcję1 376,889 1 427,875 1 476,200 1 671,917  1 633,937 
Zysk (strata) na jedną akcję-8,102 88,322 47,206 194,598  -37,980 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 
Przychody netto ze sprzedaży1 580 352,0000 2 049 736,0000 2 043 944,0000 2 372 724,0000  1 827 680,0000 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-117 732,0000 311 755,0000 129 212,0000 433 325,0000  -100 224,0000 
Zysk (strata) brutto-103 187,0000 296 280,0000 110 001,0000 420 586,0000  -116 853,0000 
Zysk (strata) netto-104 769,0000 206 129,0000 91 557,0000 312 259,0000  -114 589,0000 
Aktywa razem4 207 663,0000 4 737 718,0000 5 167 812,0000 5 380 808,0000  8 070 683,0000 
Kapitał własny2 340 417,0000 2 504 408,0000 2 555 325,0000 2 860 553,0000  2 786 018,0000 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)1 839,2910 1 839,2910 1 839,2910 1 839,2910  1 839,2910 
Wartość księgowa na jedną akcję1 272,456 1 361,616 1 389,299 1 555,248  1 514,724 
Zysk (strata) na jedną akcję-56,962 112,070 49,778 169,771  -62,301 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018 
Przychody netto ze sprzedaży4 000 397,0000 4 335 753,0000 4 740 877,0000 5 623 900,0000  6 368 237,0000 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej477 389,0000 248 455,0000 5 662,0000 231 639,0000  382 942,0000 
Zysk (strata) brutto311 724,0000 381 908,0000 297 634,0000 595 549,0000  783 227,0000 
Zysk (strata) netto283 896,0000 344 347,0000 280 071,0000 493 427,0000  592 295,0000 
Aktywa razem2 788 196,0000 3 420 825,0000 3 493 969,0000 4 219 353,0000  5 143 266,0000 
Kapitał własny1 567 653,0000 1 856 386,0000 2 092 846,0000 2 547 402,0000  3 075 142,0000 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)1 831,1230 1 831,1230 1 835,2070 1 839,2910  1 839,2910 
Wartość księgowa na jedną akcję856,116 1 013,796 1 140,387 1 384,991  1 671,917 
Zysk (strata) na jedną akcję155,039 188,052 152,610 268,270  322,024 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018 
Przychody netto ze sprzedaży4 769 288,0000 5 130 353,0000 6 019 046,0000 7 029 425,0000  8 046 756,0000 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej609 103,0000 502 689,0000 226 421,0000 578 434,0000  756 560,0000 
Zysk (strata) brutto459 895,0000 414 368,0000 194 078,0000 563 671,0000  723 680,0000 
Zysk (strata) netto479 546,0000 351 320,0000 174 775,0000 440 851,0000  505 176,0000 
Aktywa razem2 933 726,0000 3 565 169,0000 3 677 932,0000 4 330 828,0000  5 380 808,0000 
Kapitał własny1 635 183,0000 1 889 739,0000 2 134 731,0000 2 443 446,0000  2 860 553,0000 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)1 831,1230 1 831,1230 1 835,2070 1 839,2910  1 839,2910 
Wartość księgowa na jedną akcję892,995 1 032,011 1 163,210 1 328,472  1 555,248 
Zysk (strata) na jedną akcję261,886 191,860 95,234 239,685  274,658 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2018-11-26 2020 Vestor DM 10 281 000,00 710 000,00
2018-11-26 2019 Vestor DM 9 324 000,00 665 000,00
2018-11-26 2018 Vestor DM 8 151 000,00 608 000,00
2018-09-24 2020 DM BDM S.A. 10 173 800,00 778 800,00
2018-09-24 2018 DM BDM S.A. 8 134 600,00 555 300,00
2018-09-24 2019 DM BDM S.A. 9 108 300,00 631 300,00
2017-03-05 2017 DM BOŚ S.A. 7 231 400,00 404 000,00
2017-03-05 2019 DM BOŚ S.A. 9 105 000,00 659 000,00
2017-03-05 2018 DM BOŚ S.A. 8 150 600,00 537 400,00
2015-07-28 2017 DM BOŚ S.A. 7 318 500,00 660 300,00
2015-07-28 2015 DM BOŚ S.A. 5 446 200,00 547 000,00
2015-07-28 2016 DM BOŚ S.A. 6 374 100,00 551 900,00
2015-05-20 2015 DM BDM S.A. 5 250 600,00 442 300,00
2015-05-20 2016 DM BDM S.A. 5 976 200,00 596 300,00
2015-05-20 2017 DM BDM S.A. 6 672 700,00 707 000,00
2014-12-20 2016 DM BPS 7 289 500,00 728 200,00
2014-12-20 2015 DM BPS 5 855 300,00 553 100,00
2014-12-20 2014 DM BPS 4 820 600,00 426 100,00
2014-12-19 2015 DM mBank 5 523 300,00 516 100,00
2014-12-19 2016 DM mBank 6 315 000,00 682 600,00
2014-12-19 2014 DM mBank 4 850 400,00 431 900,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A