#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Jak oceniasz ze Polska jest w gronie 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

KRUK (KRU)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży36 699,00 41 062,00 37 055,00 34 029,00  29 871,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-16 958,00 -7 502,00 -22 352,00 -17 192,00  -22 942,00 
Zysk (strata) brutto-4 273,00 -23 772,00 103 092,00 -12 804,00  -54 279,00 
Zysk (strata) netto-6 209,00 -24 570,00 73 649,00 -9 444,00  -66 676,00 
Aktywa razem2 408 833,00 2 383 482,00 3 143 654,00 3 161 977,00  3 019 097,00 
Kapitał własny652 384,00 629 760,00 714 625,00 705 528,00  548 063,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)18 744,22 18 744,22 18 744,22 18 807,90  18 807,90 
Wartość księgowa na jedną akcję34,805 33,598 38,125 37,512  29,140 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,331 -1,311 3,929 -0,502  -3,545 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży283 341,00 259 449,00 248 534,00 285 331,00  319 584,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej129 056,00 107 835,00 52 756,00 119 955,00  146 898,00 
Zysk (strata) brutto105 516,00 77 783,00 34 959,00 89 494,00  110 833,00 
Zysk (strata) netto101 443,00 74 301,00 3 888,00 90 669,00  98 570,00 
Aktywa razem3 284 031,00 3 478 307,00 3 560 128,00 3 665 098,00  3 848 790,00 
Kapitał własny1 380 612,00 1 489 848,00 1 460 418,00 1 589 153,00  1 645 882,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)18 744,22 18 744,22 18 744,22 18 807,90  18 807,90 
Wartość księgowa na jedną akcję73,655 79,483 77,913 84,494  87,510 
Zysk (strata) na jedną akcję5,412 3,964 0,207 4,821  5,241 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży102 837,00 98 838,00 115 739,00 132 126,00  142 722,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-29 626,00 -48 318,00 -53 603,00 -49 774,00  -65 022,00 
Zysk (strata) brutto17 761,00 311 937,00 40 519,00 18 328,00  60 729,00 
Zysk (strata) netto17 751,00 311 382,00 35 843,00 4 212,00  29 514,00 
Aktywa razem842 706,00 1 287 526,00 1 441 677,00 2 362 301,00  3 143 654,00 
Kapitał własny139 508,00 464 878,00 499 537,00 701 251,00  714 625,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)16 928,24 16 959,10 17 398,35 18 744,22  18 744,22 
Wartość księgowa na jedną akcję8,241 27,412 28,712 37,412  38,125 
Zysk (strata) na jedną akcję1,049 18,361 2,060 0,225  1,575 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży405 611,00 487 920,00 611 234,00 783 398,00  1 055 453,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej152 945,00 208 161,00 251 379,00 349 023,00  420 771,00 
Zysk (strata) brutto98 487,00 152 838,00 209 777,00 286 348,00  335 184,00 
Zysk (strata) netto97 625,00 151 736,00 204 227,00 248 663,00  295 095,00 
Aktywa razem1 162 825,00 1 516 647,00 1 836 115,00 3 092 496,00  3 560 128,00 
Kapitał własny415 426,00 585 017,00 784 244,00 1 237 490,00  1 460 418,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)16 928,24 16 959,10 17 398,35 18 744,22  18 744,22 
Wartość księgowa na jedną akcję24,540 34,496 45,076 66,020  77,913 
Zysk (strata) na jedną akcję5,767 8,947 11,738 13,266  15,743 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2018-04-13 2020 DM BDM S.A. 1 695 800,00 448 900,00
2018-04-13 2019 DM BDM S.A. 1 462 000,00 390 500,00
2018-04-13 2018 DM BDM S.A. 1 226 400,00 338 000,00
2018-04-12 2016 DM BDM S.A. 783 400,00 248 700,00
2018-04-12 2017 DM BDM S.A. 1 055 500,00 295 200,00
2018-04-12 2015 DM BDM S.A. 611 200,00 204 300,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A