#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy kupujesz żywność wysoko przetworzoną?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

PCCROKITA (PCR)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży283 184,00 316 235,00 338 479,00 325 268,00  349 068,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej34 814,00 79 931,00 69 388,00 55 403,00  64 604,00 
Zysk (strata) brutto31 248,00 76 784,00 66 492,00 51 129,00  59 041,00 
Zysk (strata) netto29 458,00 83 866,00 64 026,00 50 397,00  56 897,00 
Aktywa razem1 411 010,00 1 536 463,00 1 600 220,00 1 650 354,00  1 688 522,00 
Kapitał własny686 336,00 770 156,00 833 225,00 718 641,00  775 538,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)19 853,30 19 853,30 19 853,30 19 853,30  19 853,30 
Wartość księgowa na jedną akcję34,570 38,792 41,969 36,198  39,063 
Zysk (strata) na jedną akcję1,484 4,224 3,225 2,538  2,866 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży312 356,00 344 534,00 362 371,00 358 789,00  379 731,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej33 942,00 77 852,00 70 704,00 50 296,00  62 916,00 
Zysk (strata) brutto27 834,00 75 388,00 66 864,00 45 281,00  55 755,00 
Zysk (strata) netto25 626,00 81 512,00 63 920,00 44 184,00  53 154,00 
Aktywa razem1 462 830,00 1 576 670,00 1 637 751,00 1 684 385,00  1 719 890,00 
Kapitał własny665 315,00 746 618,00 810 064,00 689 345,00  742 554,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)19 853,30 19 853,30 19 853,30 19 853,30  19 853,30 
Wartość księgowa na jedną akcję33,512 37,607 40,802 34,722  37,402 
Zysk (strata) na jedną akcję1,291 4,106 3,220 2,226  2,677 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży1 046 628,00 1 035 492,00 970 493,00 1 021 903,00  1 183 355,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej73 987,00 78 416,00 102 923,00 237 453,00  206 688,00 
Zysk (strata) brutto75 545,00 74 762,00 94 566,00 224 073,00  193 328,00 
Zysk (strata) netto68 665,00 69 412,00 89 118,00 205 235,00  193 507,00 
Aktywa razem996 438,00 1 171 038,00 1 191 942,00 1 367 183,00  1 536 463,00 
Kapitał własny538 583,00 590 879,00 610 609,00 726 787,00  770 156,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)18 265,04 19 853,30 19 853,30 19 853,30  19 853,30 
Wartość księgowa na jedną akcję29,487 29,762 30,756 36,608  38,792 
Zysk (strata) na jedną akcję3,759 3,496 4,489 10,338  9,747 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży1 101 188,00 1 092 943,00 1 048 749,00 1 107 194,00  1 285 892,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej77 223,00 81 021,00 102 858,00 234 296,00  201 143,00 
Zysk (strata) brutto65 646,00 74 774,00 91 276,00 222 479,00  184 054,00 
Zysk (strata) netto58 280,00 71 206,00 84 751,00 202 715,00  182 346,00 
Aktywa razem1 039 804,00 1 240 108,00 1 268 795,00 1 441 885,00  1 576 670,00 
Kapitał własny532 390,00 586 431,00 601 819,00 715 347,00  746 618,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)18 265,04 19 853,30 19 853,30 19 853,30  19 853,30 
Wartość księgowa na jedną akcję29,148 29,538 30,313 36,032  37,607 
Zysk (strata) na jedną akcję3,191 3,587 4,269 10,211  9,185 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2018-10-16 2019 DM BDM S.A. 1 563 000,00 230 900,00
2018-10-16 2018 DM BDM S.A. 1 465 900,00 230 200,00
2018-10-16 2020 DM BDM S.A. 1 515 100,00 163 600,00
2015-05-22 2016 1 133 900,00 71 400,00
2015-05-22 2014 DM BDM S.A. 1 092 900,00 71 200,00
2015-05-22 2015 DM BDM S.A. 1 044 100,00 60 100,00
2015-05-08 2012 1 056 900,00 55 300,00
2015-05-08 2013 DM BDM S.A. 1 101 200,00 58 300,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A