#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy w Polsce da się przeżyć za 500 zł miesięcznie?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

PCCROKITA (PCR)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 
Przychody netto ze sprzedaży338 479,0000 325 268,0000 349 068,0000 357 526,0000  353 082,0000 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej69 388,0000 55 403,0000 64 604,0000 81 184,0000  58 632,0000 
Zysk (strata) brutto66 492,0000 51 129,0000 59 041,0000 74 923,0000  53 350,0000 
Zysk (strata) netto64 026,0000 50 397,0000 56 897,0000 74 492,0000  40 304,0000 
Aktywa razem1 600 220,0000 1 650 354,0000 1 688 522,0000 1 768 584,0000  1 854 071,0000 
Kapitał własny833 225,0000 718 641,0000 775 538,0000 849 945,0000  890 250,0000 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)19 853,3000 19 853,3000 19 853,3000 19 853,3000  19 853,3000 
Wartość księgowa na jedną akcję41,969 36,198 39,063 42,811  44,841 
Zysk (strata) na jedną akcję3,225 2,538 2,866 3,752  2,030 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 
Przychody netto ze sprzedaży362 371,0000 358 789,0000 379 731,0000 388 912,0000  384 116,0000 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej70 704,0000 50 296,0000 62 916,0000 79 194,0000  60 510,0000 
Zysk (strata) brutto66 864,0000 45 281,0000 55 755,0000 66 217,0000  51 757,0000 
Zysk (strata) netto63 920,0000 44 184,0000 53 154,0000 65 513,0000  37 735,0000 
Aktywa razem1 637 751,0000 1 684 385,0000 1 719 890,0000 1 786 657,0000  1 878 843,0000 
Kapitał własny810 064,0000 689 345,0000 742 554,0000 807 957,0000  845 935,0000 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)19 853,3000 19 853,3000 19 853,3000 19 853,3000  19 853,3000 
Wartość księgowa na jedną akcję40,802 34,722 37,402 40,696  42,609 
Zysk (strata) na jedną akcję3,220 2,226 2,677 3,300  1,901 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018 
Przychody netto ze sprzedaży1 035 492,0000 970 493,0000 1 021 903,0000 1 183 355,0000  1 370 341,0000 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej78 416,0000 102 923,0000 237 453,0000 206 688,0000  270 579,0000 
Zysk (strata) brutto74 762,0000 94 566,0000 224 073,0000 193 328,0000  251 585,0000 
Zysk (strata) netto69 412,0000 89 118,0000 205 235,0000 193 507,0000  245 812,0000 
Aktywa razem1 171 038,0000 1 191 942,0000 1 367 183,0000 1 536 463,0000  1 768 584,0000 
Kapitał własny590 879,0000 610 609,0000 726 787,0000 770 156,0000  849 945,0000 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)19 853,3000 19 853,3000 19 853,3000 19 853,3000  19 853,3000 
Wartość księgowa na jedną akcję29,762 30,756 36,608 38,792  42,811 
Zysk (strata) na jedną akcję3,496 4,489 10,338 9,747  12,381 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018 
Przychody netto ze sprzedaży1 092 943,0000 1 048 749,0000 1 107 194,0000 1 285 892,0000  1 489 803,0000 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej81 021,0000 102 858,0000 234 296,0000 201 143,0000  263 110,0000 
Zysk (strata) brutto74 774,0000 91 276,0000 222 479,0000 184 054,0000  234 117,0000 
Zysk (strata) netto71 206,0000 84 751,0000 202 715,0000 182 346,0000  226 771,0000 
Aktywa razem1 240 108,0000 1 268 795,0000 1 441 885,0000 1 576 670,0000  1 786 657,0000 
Kapitał własny586 431,0000 601 819,0000 715 347,0000 746 618,0000  807 957,0000 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)19 853,3000 19 853,3000 19 853,3000 19 853,3000  19 853,3000 
Wartość księgowa na jedną akcję29,538 30,313 36,032 37,607  40,696 
Zysk (strata) na jedną akcję3,587 4,269 10,211 9,185  11,422 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2018-10-16 2019 DM BDM S.A. 1 563 000,00 230 900,00
2018-10-16 2018 DM BDM S.A. 1 465 900,00 230 200,00
2018-10-16 2020 DM BDM S.A. 1 515 100,00 163 600,00
2015-05-22 2016 1 133 900,00 71 400,00
2015-05-22 2014 DM BDM S.A. 1 092 900,00 71 200,00
2015-05-22 2015 DM BDM S.A. 1 044 100,00 60 100,00
2015-05-08 2012 1 056 900,00 55 300,00
2015-05-08 2013 DM BDM S.A. 1 101 200,00 58 300,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A