#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

VOXEL (VOX)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży22 514,00 22 335,00 23 865,00 30 188,00  25 181,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 711,00 3 558,00 5 402,00 9 398,00  4 991,00 
Zysk (strata) brutto4 373,00 2 939,00 5 016,00 8 413,00  4 807,00 
Zysk (strata) netto3 861,00 2 226,00 4 018,00 7 575,00  3 889,00 
Aktywa razem201 674,00 201 424,00 199 453,00 204 752,00  204 468,00 
Kapitał własny113 457,00 109 907,00 113 925,00 121 500,00  125 388,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)10 502,60 10 502,60 10 502,60 10 502,60  10 502,60 
Wartość księgowa na jedną akcję10,803 10,465 10,847 11,569  11,939 
Zysk (strata) na jedną akcję0,368 0,212 0,383 0,721  0,370 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży33 924,00 29 834,00 32 707,00 55 695,00  32 562,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 031,00 2 917,00 5 966,00 11 928,00  5 267,00 
Zysk (strata) brutto4 310,00 2 421,00 5 478,00 11 136,00  4 813,00 
Zysk (strata) netto3 839,00 1 857,00 4 443,00 9 664,00  3 892,00 
Aktywa razem226 428,00 224 875,00 223 849,00 239 054,00  228 149,00 
Kapitał własny120 100,00 116 180,00 120 623,00 130 287,00  134 179,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)10 502,60 10 502,60 10 502,60 10 502,60  10 502,60 
Wartość księgowa na jedną akcję11,435 11,062 11,485 12,405  12,776 
Zysk (strata) na jedną akcję0,366 0,177 0,423 0,920  0,371 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży60 511,00 65 601,00 75 738,00 81 581,00  98 901,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 408,00 5 489,00 15 937,00 14 870,00  23 069,00 
Zysk (strata) brutto1 937,00 1 264,00 13 337,00 13 647,00  20 741,00 
Zysk (strata) netto2 113,00 418,00 10 690,00 10 232,00  17 680,00 
Aktywa razem194 037,00 188 853,00 184 455,00 200 304,00  204 752,00 
Kapitał własny99 694,00 95 323,00 105 141,00 109 596,00  121 500,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)10 502,60 10 502,60 10 502,60 10 502,60  10 502,60 
Wartość księgowa na jedną akcję9,492 9,076 10,011 10,435  11,569 
Zysk (strata) na jedną akcję0,201 0,040 1,018 0,974  1,683 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży103 219,00 102 948,00 132 048,00 120 663,00  152 160,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 136,00 963,00 20 352,00 16 702,00  25 842,00 
Zysk (strata) brutto2 605,00 -3 744,00 17 760,00 14 788,00  23 345,00 
Zysk (strata) netto3 017,00 -4 533,00 14 336,00 11 002,00  19 803,00 
Aktywa razem215 404,00 214 588,00 212 150,00 223 116,00  239 054,00 
Kapitał własny108 299,00 97 571,00 111 034,00 116 260,00  130 287,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)10 502,60 10 502,60 10 502,60 10 502,60  10 502,60 
Wartość księgowa na jedną akcję10,312 9,290 10,572 11,070  12,405 
Zysk (strata) na jedną akcję0,287 -0,432 1,365 1,048  1,886 
więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A