#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

PROCHNIK (PRC)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży11 664,00 16 109,00 13 949,00 13 073,00  10 198,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 263,00 -4 885,00 -2 602,00 -30 131,00  -3 578,00 
Zysk (strata) brutto-1 647,00 -5 243,00 -2 997,00 -50 935,00  -4 206,00 
Zysk (strata) netto-1 772,00 -4 770,00 -3 274,00 -53 369,00  -4 206,00 
Aktywa razem79 679,00 74 429,00 73 275,00 31 639,00  27 425,00 
Kapitał własny47 766,00 42 205,00 38 931,00 -13 664,00  -17 870,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)53 425,67 53 425,67 53 425,67 53 425,67  53 425,67 
Wartość księgowa na jedną akcję0,894 0,790 0,729 -0,256  -0,334 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,033 -0,089 -0,061 -0,999  -0,079 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży11 333,00 15 962,00 13 973,00 13 081,00  10 198,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 885,00 -5 064,00 -2 614,00 -49 021,00  -3 655,00 
Zysk (strata) brutto-2 260,00 -7 268,00 -3 031,00 -49 611,00  -4 273,00 
Zysk (strata) netto-2 299,00 -6 698,00 -3 292,00 -52 215,00  -4 281,00 
Aktywa razem80 264,00 70 193,00 68 582,00 28 164,00  24 055,00 
Kapitał własny47 891,00 40 147,00 36 855,00 -14 340,00  -18 621,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)53 425,67 53 425,67 53 425,67 53 425,67  53 425,67 
Wartość księgowa na jedną akcję0,896 0,751 0,690 -0,268  -0,349 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,043 -0,125 -0,062 -0,977  -0,080 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży32 530,00 39 685,00 44 667,00 56 269,00  54 795,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 546,00 -7 878,00 2 603,00 -4 786,00  -38 881,00 
Zysk (strata) brutto4 574,00 -8 745,00 1 448,00 -5 825,00  -60 822,00 
Zysk (strata) netto4 744,00 -8 616,00 168,00 -4 008,00  -63 185,00 
Aktywa razem81 509,00 65 683,00 71 674,00 78 625,00  31 639,00 
Kapitał własny63 484,00 35 219,00 47 392,00 42 887,00  -13 664,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)62 145,70 62 145,70 47 025,39 47 025,39  53 425,67 
Wartość księgowa na jedną akcję1,022 0,567 1,008 0,912  -0,256 
Zysk (strata) na jedną akcję0,076 -0,139 0,004 -0,085  -1,183 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży32 590,00 39 685,00 44 667,00 56 479,00  54 349,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 465,00 -8 031,00 2 516,00 -3 999,00  -58 584,00 
Zysk (strata) brutto4 396,00 -8 943,00 1 476,00 -4 524,00  -62 170,00 
Zysk (strata) netto4 428,00 -8 814,00 162,00 -2 807,00  -64 504,00 
Aktywa razem82 997,00 62 999,00 68 818,00 76 481,00  28 164,00 
Kapitał własny63 034,00 34 572,00 46 499,00 43 195,00  -14 340,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)62 145,70 62 145,70 47 025,39 47 025,39  53 425,67 
Wartość księgowa na jedną akcję1,014 0,556 0,989 0,919  -0,268 
Zysk (strata) na jedną akcję0,071 -0,142 0,003 -0,060  -1,207 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2000-10-20 2002 zarząd 32 196,00 1 318,00
2000-10-20 2000 zarząd 253 456,00 -18 470,00
2000-10-20 2001 zarząd 143 614,00 6 194,00
2000-01-12 2001 zarząd 379 731,00 12 170,00 GK
2000-01-12 2002 zarząd 409 983,00 15 160,00 GK
2000-01-12 2000 zarząd 354 216,00 6 072,00 GK
1998-11-20 1999 zarząd - 10 500,00 GK

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A