#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy w Polsce da się przeżyć za 500 zł miesięcznie?
 
   STATYSTYKI ONLINE - INDEKSY

Czas indeks wart.
zm. %
obrót
w tys.
wol. il. trans. obr. na trans. wol. na trans. Śr. zm. ceny obr. proc. ilość rosn.
obr. % rosn.
ilość mal.
obr. % mal.
ilość bz.
obr. % bz.
09:38
wykres
InvestorMS

7 647,7 1 710 197 2 367 3 230,97 723 0,94 13,5 92
71,1
66
26,9
50
2,1
09:38
wykres
mWIG40
3 789,34
0,88
3 081,5 858 134 946 3 257,37 907 0,60 5,5 24
59,9
11
38,1
3
2,0
09:38
wykres
mWIG40dvp

1 470,0 655 470 559 2 629,66 1 173 0,85 2,6 12
69,4
6
27,5
1
3,1
09:38
wykres
mWIG40TR
4 903,05
0,94
3 081,5 858 134 946 3 257,37 907 0,60 5,5 24
59,9
11
38,1
3
2,0
09:38
wykres
RESPECT
2 404,80
1,00
16 465,5 1 190 649 2 816 5 847,14 423 1,44 29,1 26
99,0
3
0,8
1
0,3
09:38
wykres
sWIG80
11 584,50
0,12
735,4 161 505 431 1 706,28 375 -1,97 1,3 30
41,0
27
51,7
14
7,3
09:36
wykres
sWIG80dvp

125,2 31 351 77 1 625,50 407 -0,44 0,2 4
32,3
9
40,4
3
27,3
09:38
wykres
sWIG80TR
14 451,06
0,17
735,4 161 505 431 1 706,28 375 -1,97 1,3 30
41,0
27
51,7
14
7,3
09:38
wykres
WIG
55 703,01
0,86
49 657,7 2 751 100 6 320 7 857,23 435 0,98 87,8 126
95,1
76
4,3
59
0,6
09:38
wykres
WIG20
2 083,95
0,96
45 259,9 1 524 999 4 544 9 960,37 336 1,08 80,1 19
99,3
1
0,7
0
0,0
09:38
wykres
WIG20dvp

45 259,9 1 524 999 4 544 9 960,37 336 1,08 80,1 19
99,3
1
0,7
0
0,0
09:38
wykres
WIG20lev
539,42
1,91
45 259,9 1 524 999 4 544 9 960,37 336 1,08 80,1 19
99,3
1
0,7
0
0,0
09:38
wykres
WIG20short
3 753,73
-0,94
45 259,9 1 524 999 4 544 9 960,37 336 1,08 80,1 19
99,3
1
0,7
0
0,0
09:38
wykres
WIG20TR
3 792,05
1,09
45 259,9 1 524 999 4 544 9 960,37 336 1,08 80,1 19
99,3
1
0,7
0
0,0
09:38
wykres
WIG30
2 388,59
0,97
46 186,3 1 579 525 4 829 9 564,36 327 1,07 81,7 28
98,5
2
1,5
0
0,0
09:38
wykres
WIG30TR

46 186,3 1 579 525 4 829 9 564,36 327 1,07 81,7 28
98,5
2
1,5
0
0,0
09:38
wykres
WIG-BANKI
7 027,96
0,73
13 836,7 396 620 972 14 235,26 408 0,88 24,5 9
99,5
3
0,6
0
0,0
09:36
wykres
WIG-BUDOW
1 976,07
0,22
267,5 47 181 156 1 714,76 302 0,65 0,5 15
47,4
6
42,5
11
10,1
09:00
wykres
WIG-CEE

0,0 0 0 0,0 0
0
0
09:36
wykres
WIG-CEE

388,4 8 029 53 7 328,34 151 -0,75 0,7 2
1,8
1
90,7
4
7,5
09:36
wykres
WIG-CHEMIA
9 562,01
1,09
161,1 4 330 73 2 207,32 59 1,27 0,3 3
99,9
0
0,0
2
0,1
09:38
wykres
WIGdiv
991,36
0,60
8 276,0 361 908 1 215 6 811,53 298 0,94 14,6 20
96,8
13
2,5
5
0,7
09:38
wykres
WIG-ENERG
1 914,67
1,35
1 395,9 630 746 435 3 208,95 1 450 1,41 2,5 6
98,4
2
1,6
0
0,0
09:38
wykres
WIG.GAMES
15 397,14
0,56
16 115,9 629 811 1 265 12 739,86 498 0,75 28,5 4
98,3
1
1,8
0
0,0
09:38
wykres
WIG-GORNIC
2 664,08
1,99
5 881,1 132 738 965 6 094,38 138 2,17 10,4 3
99,8
1
0,2
0
0,0
09:38
wykres
WIG-INFO
2 476,37
0,69
201,3 20 284 121 1 663,56 168 0,63 0,4 10
88,8
5
10,2
3
1,0
09:38
wykres
WIG-LEKI
5 185,34
-0,89
242,9 56 999 133 1 826,48 429 -6,76 0,4 1
5,4
4
84,0
3
10,6
09:28
wykres
WIG-MEDIA
5 188,41
0,38
33,5 8 299 31 1 080,69 268 -2,84 0,1 3
6,5
5
90,1
2
3,5
09:35
wykres
WIG-MOTO
3 544,24
0,28
19,5 4 033 23 847,65 175 -0,01 0,0 4
65,7
1
25,9
1
8,4
09:38
wykres
WIG.MS-BAS
7 889,15
1,78
7 129,9 722 269 1 322 5 393,27 546 2,05 12,6 5
100,0
0
0,0
0
0,0
09:38
wykres
WIG.MS-FIN
10 342,00
0,72
15 883,9 372 245 985 16 125,81 378 0,88 28,1 5
100,0
0
0,0
0
0,0
09:38
wykres
WIG.MS-PET
8 591,52
0,85
2 993,6 271 376 561 5 336,13 484 1,08 5,3 5
100,0
0
0,0
0
0,0
09:37
wykres
WIG-NRCHOM
2 256,84
0,48
684,8 161 970 118 5 803,78 1 373 -0,30 1,2 7
44,6
8
55,3
5
0,1
09:38
wykres
WIG-ODZIEZ
5 004,93
1,05
1 293,1 21 831 235 5 502,37 93 1,08 2,3 8
98,8
2
1,2
2
0,0
09:38
wykres
WIG-PALIWA
6 631,96
0,90
2 904,1 341 573 526 5 521,19 649 1,02 5,1 4
98,5
1
1,5
0
0,0
09:38
wykres
WIG-Poland

49 193,6 2 636 067 6 232 7 893,71 423 1,00 87,0 122
96,0
73
3,5
54
0,5
09:36
wykres
WIG-SPOZYW
3 307,61
-0,69
412,4 19 197 83 4 968,26 231 -0,86 0,7 3
5,8
7
92,7
3
1,5
09:38
wykres
WIGtech
9 764,45
0,37
17 235,8 754 748 1 691 10 192,64 446 0,74 30,5 18
96,0
9
3,9
7
0,2
09:38
wykres
WIG-TELKOM
801,14
0,74
859,0 85 567 276 3 112,41 310 0,58 1,5 2
61,5
1
38,5
0
0,0
09:36
wykres
WIG-Ukrain

364,6 7 933 49 7 441,58 162 -0,80 0,7 1
1,9
1
96,6
2
1,5

  Strona automatycznie odświeżana co 3 min
  Statystyki w systemie ciągłym, opóźnione o 15 min

  Statystyki liczone od dnia 17.11.2000 (uruchomienie systemu WARSET)
  INTERIA.PL SA zapewnia, że dołożyła wszelkich starań przy opracowaniu Statystyk Giełdowych. Jednocześnie informujemy,
  że źródłem Statystyk jest giełdowy system Warset, dlatego ich poprawność jest bezpośrednio uzależniona od danych
  przesyłanych przez ten system.

R E K L A M A