#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polska powinna kupować tanią energię z zagranicy?
 
   STATYSTYKI ONLINE - INDEKSY

Czas indeks wart.
zm. %
obrót
w tys.
wol. il. trans. obr. na trans. wol. na trans. Śr. zm. ceny obr. proc. ilość rosn.
obr. % rosn.
ilość mal.
obr. % mal.
ilość bz.
obr. % bz.
12:18
wykres
InvestorMS
3 610,83
0,05
65 905,0 31 074 152 20 253 3 254,09 1 534 0,81 18,0 74
45,0
117
40,7
58
14,3
12:18
wykres
mWIG40
3 997,75
-0,08
58 423,1 18 480 292 7 099 8 229,77 2 603 0,25 16,0 16
49,8
20
34,3
4
16,0
12:18
wykres
mWIG40TR
5 047,98
-0,10
58 423,1 18 480 292 7 099 8 229,77 2 603 0,25 16,0 16
49,8
20
34,3
4
16,0
12:18
wykres
RESPECT
2 837,29
0,07
131 571,5 6 177 143 14 668 8 969,97 421 -0,24 36,0 16
49,3
12
50,7
0
0,0
12:18
wykres
sWIG80
10 597,64
-0,24
11 019,4 7 978 713 4 660 2 364,67 1 712 3,97 3,0 22
59,9
38
27,0
16
13,1
12:18
wykres
sWIG80TR
12 828,95
-0,21
11 019,4 7 978 713 4 660 2 364,67 1 712 3,97 3,0 22
59,9
38
27,0
16
13,1
12:18
wykres
WIG
58 964,42
0,42
307 816,0 36 240 290 43 480 7 079,49 833 0,38 84,1 104
58,7
144
37,7
65
3,7
12:18
wykres
WIG20
2 330,28
0,65
234 834,1 7 484 767 24 129 9 732,44 310 0,26 64,2 15
61,4
5
38,6
0
0,0
12:18
wykres
WIG20lev
690,49
1,30
234 834,1 7 484 767 24 129 9 732,44 310 0,26 64,2 15
61,4
5
38,6
0
0,0
12:18
wykres
WIG20short
3 341,71
-0,65
234 834,1 7 484 767 24 129 9 732,44 310 0,26 64,2 15
61,4
5
38,6
0
0,0
12:18
wykres
WIG20TR
4 110,33
0,57
234 834,1 7 484 767 24 129 9 732,44 310 0,26 64,2 15
61,4
5
38,6
0
0,0
12:18
wykres
WIG30
2 645,27
0,53
262 632,9 8 258 274 27 179 9 663,08 304 0,26 71,8 21
62,3
9
37,7
0
0,0
12:18
wykres
WIG30TR
4 606,51
0,40
262 632,9 8 258 274 27 179 9 663,08 304 0,26 71,8 21
62,3
9
37,7
0
0,0
12:18
wykres
WIG-BANKI
7 730,55
-0,52
81 638,1 18 402 523 8 741 9 339,67 2 105 -0,46 22,3 7
15,9
5
75,6
1
8,5
12:18
wykres
WIG-BUDOW
1 936,52
-0,32
7 259,5 581 138 2 044 3 551,60 284 -1,48 2,0 15
9,6
17
90,1
6
0,4
12:12
wykres
WIG-CEE
1 095,83
-0,30
1 779,5 39 568 105 16 947,72 377 -0,21 0,5 2
0,6
5
99,3
1
0,0
10:03
wykres
WIG-CEE
1 095,83
-0,30
5,3 2 245 5 1 057,88 449 2,43 0,3 2
100,0
0
0,0
0
0,0
12:18
wykres
WIG-CHEMIA
9 497,52
-0,88
1 183,6 35 936 362 3 269,68 99 -1,24 0,3 1
11,5
3
88,4
1
0,1
12:18
wykres
WIGdiv
1 086,90
0,51
128 081,6 1 611 058 10 614 12 067,23 152 0,20 35,0 14
51,0
16
48,8
3
0,2
12:18
wykres
WIG-ENERG
2 555,93
0,79
18 980,3 2 883 920 3 361 5 647,22 858 0,51 5,2 5
82,2
4
17,6
2
0,2
12:18
wykres
WIG-GORNIC
3 452,18
0,37
18 163,5 329 408 2 427 7 483,92 136 0,65 5,0 3
99,4
1
0,6
0
0,0
12:18
wykres
WIG-INFO
1 982,90
0,13
1 654,7 131 264 412 4 016,35 319 0,08 0,5 9
47,4
7
52,3
3
0,3
12:18
wykres
WIG-LEKI
5 151,00
-1,52
890,8 400 374 456 1 953,56 878 -0,21 0,2 1
0,0
5
98,7
2
1,3
12:12
wykres
WIG-MEDIA
4 537,77
0,01
124,0 23 516 1 270 97,64 19 -0,32 0,0 3
40,7
4
44,6
5
14,7
12:17
wykres
WIG-MOTO
3 646,44
-0,64
1 064,8 140 239 187 5 694,21 750 -1,20 0,3 1
15,3
4
84,5
1
0,2
12:16
wykres
WIG-NRCHOM
1 919,98
-0,33
2 532,1 425 679 2 803 903,36 152 -0,62 0,7 3
11,3
12
37,9
9
50,9
12:18
wykres
WIG-ODZIEZ
6 321,45
2,62
18 430,0 648 563 1 775 10 383,12 365 2,39 5,0 7
98,8
9
1,2
3
0,1
12:18
wykres
WIG-PALIWA
8 029,78
1,64
61 822,5 2 122 050 5 455 11 333,19 389 0,73 16,9 3
99,9
1
0,1
1
0,1
12:18
wykres
WIG-Poland
60 160,62
0,35
305 813,1 36 010 250 43 260 7 069,19 832 0,38 83,6 98
59,0
134
37,3
63
3,7
12:16
wykres
WIG-SPOZYW
3 328,83
-0,68
1 832,8 118 507 161 11 384,09 736 -0,19 0,5 2
0,3
12
98,3
5
1,4
12:18
wykres
WIG-TELKOM
632,41
0,84
11 284,4 984 473 1 894 5 957,96 520 0,55 3,1 3
94,9
1
5,1
0
0,0
12:12
wykres
WIG-Ukrain
407,16
-1,15
1 675,3 37 479 86 19 480,06 436 -0,13 0,5 1
0,0
3
100,0
0
0,0

  Strona automatycznie odświeżana co 3 min
  Statystyki w systemie ciągłym, opóźnione o 15 min

  Statystyki liczone od dnia 17.11.2000 (uruchomienie systemu WARSET)
  INTERIA.PL SA zapewnia, że dołożyła wszelkich starań przy opracowaniu Statystyk Giełdowych. Jednocześnie informujemy,
  że źródłem Statystyk jest giełdowy system Warset, dlatego ich poprawność jest bezpośrednio uzależniona od danych
  przesyłanych przez ten system.

R E K L A M A