#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

ENEA (ENA): Enea, numer trzy wśród polskich spółek energetycznych
04.12.2012 10:12
Wydaliśmy notę analityczną dla spółki Enea S.A. W wyniku pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej oraz spadku cen energii, oczekujemy osiągnięcia słabszych wyników w 2013 r przez spółkę.

W przyszłym roku prognozujemy osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie 10.139,0 mln PLN (+1,9% r/r), zysku operacyjnego na poziomie 631,7 mln PLN (-19,7% r/r) oraz EBITDA na poziomie 1.429,0 mln PLN (-9,4% r/r).

Enea, będąca numerem trzy wśród polskich spółek energetycznych realizuje szeroko zakrojony program inwestycyjny, mający pochłonąć 18,7 mld PLN do 2020 r. Najważniejszą obecnie realizowaną inwestycją jest budowa bloku węglowego w Kozienicach o mocy brutto 1075 MWe, której koszt wyniesie ok. 5,3 mld PLN. Terminem oddania do użytku jest 2017 r.Zainstalowana moc elektryczna w poznańskiej grupie wynosi 3.189 MW (w tym 118 MW w odnawialnych źródłach energii). Celem grupy do 2020 r. jest posiadanie w swoim portfolio ok. 250-350 MW mocy w elektrowniach wiatrowych oraz 40-60 MW w biogazowniach. Konieczne będzie też poniesienie dużych nakładów na segment dystrybucji energii elektrycznej. Sfinansowanie tych inwestycji będzie wymagało udziału kapitału obcego, spółka zamierza wyemitować 10-letnie obligacje w kwocie 4 mld PLN oraz zaciągnąć kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju na łączną kwotę prawie 2 mld PLN. Rozważana jest też emisja euroobligacji na kwotę minimum 300 mld EUR.(INTERIA.PL)

Więcej o: R. spółki energetyczne
 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ENA: inne informacje
• Raport półroczny ENEA S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Podpisanie porozumienia dotyczącego zaangażowania kapitałowego w projekt przygotowania, budowy i eksploatacji bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka C (raport nr 49/2018)
• Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 24 września 2018 roku (raport nr 48/2018)
• Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 24 września 2018 roku (raport nr 47/2018)
• Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2018 roku (raport nr 46/2018)
• Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENEA S.A. (raport nr 45/2018)
• Zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. ?Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW?. (raport nr 44/2018)
• Wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne w trybie dialogu konkurencyjnego pn. ?Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW? z Generalnym Wykonawcą (raport nr 43/2018)
• Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą ENEA SA na określenie sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (raport nr 42/2018)
R E K L A M A