#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

ENEA (ENA): DM BPS rekomenduje akcji ENEI
20.03.2013 08:30
Analitycy w raporcie z 8,marca wznowili wydawanie rekomendacji dla spółki energetycznej Enea od zalecenia SPRZEDAJ z ceną docelową na poziomie 13,5 PLN.

Pomimo faktu, iż w ostatnim roku akcje spółki zachowywały się gorzej niż indeks spółek energetycznych WIGENERGIA uważamy, że potencjał spadku nie został jednak wyczerpany i szacujemy go na 10,4%.

Niezbyt dobre perspektywy dla spółki

Spowolnienie gospodarcze przekładające się na zmniejszenie zużycia energii i spadek jej cen hurtowych nie sprzyja spółkom z sektora energetycznego. Dodatkowo pojawiło się znaczne ryzyko regulacyjne, nie jest pewny ostateczny kształt trójpaka energetycznego oraz moment jego wejścia w życie, co niewątpliwie wpłynie na wyniki energetyki w przyszłości. Niekorzystnie na wytwórców w odnawialnych źródłach energii podziałał spadek cen zielonych certyfikatów, który jest wynikiem ich nadpodaży.

Natomiast w perspektywie najbliższych lat wytwórcy ze źródeł konwencjonalnych (w tym Enea) będą ponosić coraz wyższe koszty ze względu na coraz niższy przydział darmowych uprawnień do emisji CO2.

Słabsze wyniki w 4Q'12 Spodziewamy się słabych wyników w 4Q'12. Według naszych szacunków przychody ze sprzedaży w tym okresie zmaleją do 2 418,3 mln PLN (-4,1% r/r), EBIT spadnie do poziomu 41,7 mln PLN (-39,8% r/r), natomiast zysk netto dla akcjonariuszy wyniesie 45,0 mln PLN (-37,4% r/r).

Negatywnie na wyniki w dużym stopniu powinien oddziaływać segment wytwarzania, gdzie w wyniku niskich cen energii oraz spadku rynkowych cen zielonych świadectw pochodzenia oczekujemy straty EBIT na poziomie -20 mln PLN (vs. 60 mln PLN w 4Q'11). Coraz słabiej w kolejnych latach Spodziewamy się gorszych wyników grupy Enea także w kolejnych latach. W 2013 r. oczekujemy zmniejszenia się przychodów ze sprzedaży do 9 577,4 mln PLN (-2,7% r/r), spadku EBIT do 663,2 mln PLN (-16,5% r/r) oraz zmniejszenia się zysku netto akcjonariuszy do 535,8 mln PLN (-22,6% r/r). Coraz wyższe koszty finansowe wpłyną negatywnie na wyniki netto oraz obniżą zdolność do wypłaty dywidend. Oczekiwana przez nas stopa dywidendy za zysk wypracowany w 2012 r. przy aktualnym kursie wynosi 3,1%.

Wyższych dywidend spodziewamy się dopiero od 2018 r., czyli po zakończeniu inwestycji w Kozienicach. Negatywnie na segment wytwarzania wpłyną przede wszystkim niższe ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, konieczność dokupienia uprawnień do emisji CO2, a także spadek cen zielonych certyfikatów, który naszym zdaniem pozwoli na osiągnięcie lepszych wyników w segmencie obrotu.

Od momentu osiągnięcia pełnego zwrotu z wartości regulacyjnej aktywów (według naszych szacunków w 2014 r.) tempo wzrostu wyników segmentu dystrybucji ulegnie znacznemu wyhamowaniu. Wyżej wymienione czynniki wpłyną na spadek zysku netto do 333,6 mln PLN w 2016 r. wobec 692,0 mln PLN na koniec 2012 r. (-51,8%).

opr. MZB źródło DM BPS(INTERIA.PL)

Więcej o: rekomendacje
 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ENA: inne informacje
• Raport półroczny ENEA S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Podpisanie porozumienia dotyczącego zaangażowania kapitałowego w projekt przygotowania, budowy i eksploatacji bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka C (raport nr 49/2018)
• Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 24 września 2018 roku (raport nr 48/2018)
• Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 24 września 2018 roku (raport nr 47/2018)
• Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2018 roku (raport nr 46/2018)
• Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENEA S.A. (raport nr 45/2018)
• Zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. ?Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW?. (raport nr 44/2018)
• Wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne w trybie dialogu konkurencyjnego pn. ?Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW? z Generalnym Wykonawcą (raport nr 43/2018)
• Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą ENEA SA na określenie sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (raport nr 42/2018)
R E K L A M A