#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

ENEA (ENA): DM PKO BP rekomenduje ENEE
22.05.2013 13:43
Wydajemy rekomendację trzymaj dla akcji ENEA z ceną docelową na poziomie 14,20 PLN. Oczekiwana przez nas stopa zwrotu z uwzględnieniem dywidendy wynosi 5%.

Ze względu na wysokie dynamiki zysku w segmentach dystrybucji i sprzedaży ENEA zanotuje w tym roku wg naszych prognoz wzrost zysku operacyjnego. W Spółce do tej pory nie było prowadzonych większych programów dobrowolnych odejść poza segmentem dystrybucji, gdzie objęły ponad 200 osób. Oczekujemy, że Spółka uruchomi podobne programy w segmencie wytwarzania.Dodatkowe oszczędności pozwoliłyby zmniejszyć efekt niższych przychodów finansowych ze względu na zadłużania się Spółki w związku z realizacją inwestycji w Kozienicach. ¨ W przypadku ENEI oczekujemy wysokiej kontrybucji w tym roku segmentu dystrybucji oraz segmentu sprzedaży. Spadki marży w segmencie wytwarzania będą złagodzone przez niższe ceny węgla oraz efekt niskiej bazy w postaci księgowania odpisów amortyzacyjnych z tytułu zakupu EC Białystok w 2012r. ¨ ENEA zapewniła sobie długoterminowe finansowanie dla swojej największej inwestycji jaką jest budowa nowego bloku w Kozienicach.Zapewnia to spółce większe bezpieczeństwo planowania przepływów pieniężnych i umożliwia utrzymanie wypłaty dywidendy na dotychczasowym poziomie. ¨ ENEA do tej pory miała istotne nadwyżki gotówkowe, które na koniec 2012r. Wynosiły ok. 1,5 mld PLN netto. Ze względu na rozpoczęcie inwestycji w Kozienicach już w następnym roku Spółka zacznie się zadłużać i wykaże dług netto. Zniknie dotychczasowe źródło przychodów finansowych. Z tego punktu widzenia bardzo istotne jest wprowadzenie programów poprawy efektywności w segmencie wytwarzania.¨ Obecne wyceny Spółki mogą ponownie przyciągać uwagę do prywatyzacji Spółki, ale decyzji właścicielskich można się spodziewać naszym zdaniem dopiero po wprowadzeniu systemowych rozwiązań na rynku wytwarzania.(DM PKO BP S.A.)

Więcej o: DM PKO BP
 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ENA: inne informacje
• Raport półroczny ENEA S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Podpisanie porozumienia dotyczącego zaangażowania kapitałowego w projekt przygotowania, budowy i eksploatacji bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka C (raport nr 49/2018)
• Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 24 września 2018 roku (raport nr 48/2018)
• Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 24 września 2018 roku (raport nr 47/2018)
• Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2018 roku (raport nr 46/2018)
• Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENEA S.A. (raport nr 45/2018)
• Zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. ?Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW?. (raport nr 44/2018)
• Wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne w trybie dialogu konkurencyjnego pn. ?Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW? z Generalnym Wykonawcą (raport nr 43/2018)
• Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą ENEA SA na określenie sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (raport nr 42/2018)
R E K L A M A