#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

ENEA (ENA): Enea - dużo się dzieje. Akcje w centrum uwagi.
27.09.2013 09:30
Polski rząd poprzez Ministerstwo Gospodarki patronuje sojuszowi atomowemu PGE, Tauron, Enea oraz KGHM, które podpisały rok temu list intencyjny w sprawie budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. W lipcu tego roku urzędnicy MG skończyli już prace nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej. Szacunkowy koszt takiej elektrowni to ok. 40 mld PLN.

Oczywiście mimo sojuszy, bez wsparcia z budżetu państwa, taka inwestycja byłaby nierealna. Wybór technologii oraz inwestora zagranicznego ma się odbyć w przeciągu trzech najbliższych lat, a budowa ma zostać rozpoczęta w 2016 r. Z poniedziałkowych informacji podanych przez PAP wynika, że PGE podpisała umowę z Tauronem, Eneą oraz KGHM na podstawie której sprzeda każdej z nich po 10% udziałów kapitału zakładowego swojej atomowej spółki PGE EJ1.Enea poza sojuszem jądrowym koncentruje się w ostatnim czasie na konsolidacji fiskalnej grupy, w której skład wchodzi Enea S.A. i jej dziewięć spółek zależnych. Celem tego działania ma być ograniczenie kosztów administracyjnych grupy oraz usprawnienie zarządzania rozliczeniami podatku CIT począwszy od 2014 r. - Enea w roku 2012 zapłaciła ponad 212 mln podatków. Spółka chce dokonać kolejnej emisji obligacji, tym razem o wartości 5 mld PLN. Środki chce przeznaczyć na nowe inwestycje w tym poszerzyć portfel inwestycyjny o projekty m. in. w OZE oraz gaz łupkowy.Inwestorzy zwrócili też uwagę na wypowiedzianą przez Eneę umowę na dostarczenie Informatycznego Systemu Obsługi Klientów (ISOK), którą realizował Infovide-Matrix za 59,78 mln PLN netto. Zdaniem informatycznej spółki nie ziściły się przesłanki do odstąpienia od umowy. Mimo wszystko Enea naliczyła kary umowne w wysokości niespełana 12 mln PLN.Inwestorzy nie przejeli się obniżoną rekomendacją Espirito Santo (neutralnie do sprzedaj) i obniżeniem ceny docelowej do 12 PLN z 16,80 PLN. Zmiana rekomendacji była spowodowana słabymi wynikami finansowymi grupy za II kwartał. Inwestorzy są jednak zadowoleni z realizacji zgodnie z harmonogramem budowy bloku w Kozienicach, który ma być rentowny przy cenie nawet poniżej 200 PLN/MWh, w przeciwieństwie do bloku budowanego w Jaworznie przez grupę Tauron, którego dodatnia NPV (wartość bieżąca netto) została oszacowana na poziomie ponad 200 PLN za MWh.Od początku kwietnia akcje Enei poruszają się w trendzie wzrostowym. W połowie sierpnia, bykom udało się pokonać długoterminowy trend spadkowy. Najbliższy poziom oporu którego wyraźne przebicie umożliwi dalszy wzrost wartości waloru jest na poziomie 14,50 PLN, a następnie 15 PLN. Wsparciem jest teraz 14,00 PLN. Wydaje się, że najgorszy okres polskie grupy energetyczne mają już za sobą, a perspektywy wzrostu przy tych warunkach ekonomicznych oraz protektoracie państwa wydają się być stabilne. Przy obecnych poziomach cen akcji oraz regularnie napływających licznych informacjach należy oczekiwać dużej zmienności i tym samym wielu okazji transakcyjnych.

Łukasz Kowalczuk, specjalista rynku CFD i Forex, City Index(Cityboard Media)

Więcej o: w polsce
 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ENA: inne informacje
• Raport półroczny ENEA S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Podpisanie porozumienia dotyczącego zaangażowania kapitałowego w projekt przygotowania, budowy i eksploatacji bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka C (raport nr 49/2018)
• Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 24 września 2018 roku (raport nr 48/2018)
• Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 24 września 2018 roku (raport nr 47/2018)
• Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2018 roku (raport nr 46/2018)
• Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENEA S.A. (raport nr 45/2018)
• Zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. ?Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW?. (raport nr 44/2018)
• Wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne w trybie dialogu konkurencyjnego pn. ?Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW? z Generalnym Wykonawcą (raport nr 43/2018)
• Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą ENEA SA na określenie sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (raport nr 42/2018)
R E K L A M A