#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

ENEA (ENA): Haitong Bank rekomenduje sprzedaż Enei
20.05.2016 13:18
Haitong Bank podtrzymuje rekomendację SPRZEDAJ dla Enei i obniża cenę docelową akcji spółki o 5,2 proc., do 9,47 PLN z 9,98 PLN. Analityk Robert Maj, zaktualizował rekomendację ze względu na niższe założenia co do cen surowców w przyszłości, co prowadzi analityków do obniżenia prognoz na lata 2017-18.

W raporcie z 19 maja Haitong Bank podnosi rekomendację dla PGE ze Sprzedaj do NEUTRALNEJ oraz podnosi cenę docelową akcji spółki o 6,1 proc., z 11,22 PLN do 11,90 PLN. Cena docelowa została zaktualizowana ze względu na kilka zmian w modelu rynkowym analityków. Są to: obniżki cen unijnych uprawnień do emisji CO2, jak i cen energii elektrycznej w Polsce oraz wzrost wyceny analityków dla spółki węglowej PGG.Dodatkowo, mniejszy udział PGE w akcjonariacie PGG, obniżony z 50 proc. do 17,1 proc. Analitycy Haitong podnieśli swoją rekomendację, ponieważ główne ryzyko związane z inwestycją w węgiel osiągnęło niższą wartość niż oczekiwano.

Jednocześnie wciąż zajmują negatywne stanowisko, jeśli chodzi o zaangażowanie PGE w segment węglowy i postrzegają je jako obniżające wartość dla akcjonariuszy. Inne ryzyko, które może zmaterializować się w przyszłości, to zwiększenie inwestycji w segmencie wytwórczym -,. Analitycy Haitong uważają, że dla PGE jest ważne, aby utrzymać wypłatę dywidendy w przedziale 40-50 proc., który może być zagrożony, jeśli PGE dokona znacznego przejęcia lub całkiem nowej inwestycji.Bank podtrzymuje negatywne stanowisko odnośnie całego sektora, ponieważ ceny energii elektrycznej nadal spadają. Wpływ na rekomendacje mają niskie ceny CO2, wzrost importu netto energii elektrycznej do Polski, niepewne zmiany w prawie oraz planowane większe inwestycje w przyszłości.

Haitong nie wierzy, że zmieni się na lepsze sytuacja polskich spółek węglowych: Katowicki Holding Węglowy, z których ta druga najprawdopodobniej zostanie nabyta przez Eneę.oprMZB

(INTERIA.PL)

Więcej o: ze
 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ENA: inne informacje
• Raport półroczny ENEA S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Podpisanie porozumienia dotyczącego zaangażowania kapitałowego w projekt przygotowania, budowy i eksploatacji bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka C (raport nr 49/2018)
• Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 24 września 2018 roku (raport nr 48/2018)
• Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 24 września 2018 roku (raport nr 47/2018)
• Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2018 roku (raport nr 46/2018)
• Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENEA S.A. (raport nr 45/2018)
• Zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. ?Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW?. (raport nr 44/2018)
• Wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne w trybie dialogu konkurencyjnego pn. ?Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW? z Generalnym Wykonawcą (raport nr 43/2018)
• Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą ENEA SA na określenie sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (raport nr 42/2018)
R E K L A M A