#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

DELKO (DEL): Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej (raport nr 25/2017)
12.10.2017 20:36


Raport bieżący nr 25/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Delko S.A. ("Spółka") informuje o powołaniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 12. października 2017 roku, Pana Damiana Rondudy na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną trzyletnią kadencję.Pan Damian Ronduda ukończył studia informatyczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i uzyskał dyplom inżyniera. Od listopada 2016 r. jest pracownikiem firmy British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty do spraw IT. Pan Ronduda zajmuje się zdalnym wsparciem sił sprzedaży oraz testowaniem i wdrażaniem projektów usprawniających pracę poszczególnych działów firmy.Pan Damian Ronduda wg przedstawionego oświadczenia:

nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej; nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19. lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-12Dariusz KaweckiPrezes Zarządu
2017-10-12Mirosław Jan DąbrowskiWiceprezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  DEL: inne informacje
• Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (raport nr 16/2018)
• Korekta raportu bieżącego nr 14 dot. listy akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 13 czerwca 2018 r. (raport nr 14/2018)
• Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym. (raport nr 15/2018)
• Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 13 czerwca 2018 r. (raport nr 14/2018)
•  Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy (raport nr 13/2018)
• Powołanie Zarządu Delko S.A. (raport nr 12/2018)
• Powołanie członka Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu Delko S.A. (raport nr 11/2018)
• Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2018 r. (raport nr 10/2018)
• Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Delko S.A. (raport nr 9/2018)
R E K L A M A