#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

DELKO (DEL): Powołanie Komitetu Audytu (raport nr 27/2017)
12.10.2017 20:39


Raport bieżący nr 27/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Delko S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 12. października 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) powołała Komitet Audytu w składzie:1.Danuta Bronisława Martyna ? Przewodnicząca Komitetu Audytu

2.Wojciech Szymon Kowalski ? Członek Komitetu Audytu

3.Damian Ronduda ? Członek Komitetu AudytuDotychczas zadania Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza.Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki

c) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodnicząca, jest niezależna od spółki.Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016?, przewodnicząca komitetu audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15. Lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-12Dariusz KaweckiPrezes Zarządu
2017-10-12Mirosław Jan DąbrowskiWiceprezes Zarządu


(Emitent)

Więcej o: powołany
 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  DEL: inne informacje
• Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (raport nr 16/2018)
• Korekta raportu bieżącego nr 14 dot. listy akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 13 czerwca 2018 r. (raport nr 14/2018)
• Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym. (raport nr 15/2018)
• Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 13 czerwca 2018 r. (raport nr 14/2018)
•  Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy (raport nr 13/2018)
• Powołanie Zarządu Delko S.A. (raport nr 12/2018)
• Powołanie członka Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu Delko S.A. (raport nr 11/2018)
• Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2018 r. (raport nr 10/2018)
• Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Delko S.A. (raport nr 9/2018)
R E K L A M A