#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

RELPOL (RLP): Powołanie Członka Rady Nadzorczej (raport nr 19/2017)
13.10.2017 10:27


Raport bieżący nr 19/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Relpol S.A. informuje, że w związku ze złożoną na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12.10.2017 roku rezygnacją Pana Rafała Mania z funkcji członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza działając na podstawie § 24 pkt 4 Statutu Spółki, powołała z dniem 12.10.2017 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji Pana Dariusza Daniluka.Zgodnie z postanowieniami § 24 pkt 4 Statutu Spółki: Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie w trakcie kadencji wobec złożenia rezygnacji, śmierci bądź innych nadzwyczajnych sytuacji nie dających się przewidzieć i wskutek powyższych okoliczności skład osobowy Rady Nadzorczej stanie się niezgodny z Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać uchwałą Rady nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.Informacje dotyczące powołanej osoby:Nazwisko i imię: Daniluk DariuszWykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii.

Ukończony "Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych?.Kwalifikacje na zajmowane stanowisko:

Od 03.2016 Działalność gospodarcza ? doradztwo w zakresie zarządzania i finansów.

05.2015 - 02.2016 Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

05.2014 - 05.2015 Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. odpowiedzialny za obszar rynku korporacyjnego. Pełnił między innymi funkcję Przewodniczącego Komitetu Kredytowego Centrali Banku.

01.2014 - 04.2014 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjnego Trade Trans sp. z o.o. Spółki działającej w ramach grupy kapitałowej PKP CARGO S.A.

06.2013 - 12.2014 Doradca Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego.

04.2011- 06.2013 Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

101.2008 - 04.2011 Członek Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (od 07.2009 r.).

03.2008 - 03.2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych (do 07.2010 r.) Przewodniczący Rady Informatyzacji Resortu oraz Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe.

04.2002 - 02.2008 Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w NBP.

Członek Komitetu Audytorów Wewnętrznych (IAC) w Europejskim Banku Centralnym ? od 05. 2004 r. do 2008 r. Członek grupy roboczej ds. modyfikacji metodyki audytu wewnętrznego z wykorzystaniem standardu COSO.

03.2000 - 03.2002 Dyrektor Departamentu Nadzoru Wewnętrznego (audyt wewnętrzny) w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

1997 - 2000 Zastępca dyrektora Departamentu Zagranicznego w NBP.

1994 - 1997 Doradca Prezesa NBP kierujący:

- Wydziałem Integracji Europejskiej w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych NBP (1996 ? 1997),

- Zespołem Prawnym, Zespołem Kryzysowym oraz Zespołem Polityki Nadzorczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP (1993 ? 1996).

1989 - 1993 Analityk bankowy, inspektor prowadzący tzw. kontrole na miejscu

w bankach, ekspert w zakresie prawa bankowego w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP.

1988 - 1989 Aplikant w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów.Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta.

Jak wyżej.

Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-10-13Rafał Gulka

Prezes Zarządu2017-10-13Sławomir Bialik

Wiceprezes Zarządu(Emitent)

Więcej o: powołany
 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  RLP: inne informacje
• Korekta do raportu nr 15/2018 dotyczącego transakcji na akcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (raport nr 15/2018)
• Transakcje na akcjach dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. (raport nr 15/2018)
• Podpisanie aneksu do umowy o limit wierzytelności. (raport nr 14/2018)
• Raport półroczny RELPOL SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Podjęcie decyzji o sprzedaży udziałów w spółce zależnej. (raport nr 13/2018)
• Zarejestrowanie zmian do Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu (raport nr 12/2018)
• Lista akcjonariuszy powyżej 5 procent na ZWZ (raport nr 11/2018)
• Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (raport nr 10/2018)
• Powołanie Członka Rady Nadzorczej (raport nr 9/2018)
R E K L A M A