#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

CCS: Otrzymanie przez spółkę zależną wyniku kontroli od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego. (raport nr 36/2017)
13.10.2017 10:54


Raport bieżący nr 36/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Emitentem") z siedzibą w Piasecznie informuje, że spółka zależna Emitenta ? tj. Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. (dalej zwana: "spółką zależną") ? otrzymała z kancelarii, ustanowionej w sprawie pełnomocnikiem i reprezentującej spółkę zależną, informację o otrzymaniu przez kancelarię wyniku kontroli z dnia 12 października 2017 r. (dalej zwanego "Wynikiem Kontroli"), wydanego przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno ? Skarbowego w Warszawie (dalej zwanego "Naczelnikiem").

Wynik Kontroli dotyczy prowadzonego w spółce zależnej przez Naczelnika postępowania kontrolnego, obejmującego swoim zakresem rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za miesiące marzec i kwiecień 2013 roku, w przeszłości prowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.

Z treści Wyniku Kontroli wynika, że Naczelnik nie zakwestionował spółce zależnej prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego ze spornych faktur i uznał rozliczenie spółki zależnej z tytułu podatku od towarów i usług za prawidłowe.

Wedle najlepszej wiedzy Emitenta kwota nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za miesiące marzec ? kwiecień 2013 r., jaka według stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu podlega zwrotowi spółce zależnej wynosi 352.504,60 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset cztery złote i sześćdziesiąt groszy).

Wynik Kontroli dotyczy postępowania kontrolnego, o którym Emitent informował w szczególności w raporcie bieżącym EBI nr 20/2016 z dnia 27 maja 2016 r., raporcie bieżącym EBI nr 21/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r., raporcie bieżącym ESPI nr 9/2016 z dnia 1 listopada 2016 r., raporcie bieżącym ESPI nr 10/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., raporcie bieżącym ESPI nr 1/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-13Jerzy Maciej Zygmuntprezes zarządu
2017-10-13Aleksandra Kunkawiceprezes zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  CCS: inne informacje
R E K L A M A