#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

PGODLEW (PGO): Rezygnacje członka Rady Nadzorczej (raport nr 31/2017)
13.10.2017 11:51


Raport bieżący nr 31/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 października 2017 r., Emitent otrzymał pismo od członka Rady Nadzorczej Pani Beaty Zawiszowskiej z informacją, że z dniem 18 października 2017 r. (to jest wraz z jego upływem) Pani Beata Zawiszowska składa rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej PGO S.A.

Pani Beata Zawiszowska nie podała przyczyny rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta.Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-10-13Łukasz Petrus

Prezes Zarządu(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  PGO: inne informacje
R E K L A M A