#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

DEKTRA (DKR): Raport miesięczny za wrzesień 2017 r. (raport nr 46/2017)
13.10.2017 12:27


Raport bieżący nr 46/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu ("Emitent?, "Spółka?) przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2017 r.1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

2 581 064,78 zł w miesiącu wrześniu 2017 r., spadek o 22,0% rdr,

17 135 245,89 zł narastająco w okresie styczeń ? wrzesień 2017 r., wzrost o 5,5% rdr.2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:

Nie wystąpiły.3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

EBI 13/2017 z dnia 27.09.2017 r. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Dektra SA,

ESPI 41/2017 z dnia 14.09.2017 r. Raport miesięczny za sierpień 2017 r.,4. Kalendarz inwestora:

w dniu 14 listopada 2017r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc październik 2017r.

a także

nastąpi publikacja raportu okresowego za III kwartał 2017r.Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR. oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. ? Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-13Beata StefańskaPrezes Zarządu


(Emitent)

Więcej o: R.
 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  DKR: inne informacje
R E K L A M A