#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

STALPROD (STP): Zmiana projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 21/2017)
13.10.2017 13:03


Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Stalprodukt S.A. przekazuje do publicznej wiadomości zmodyfikowaną treść projektów uchwał na NWZ Stalproduktu zwołane na dzień 19 października 2017 r., przekazanych pierwotnie raportem bieżącym nr 20/2017 w dniu 22 września 2017 r.Proponowane zmiany mają przede wszystkim charakter techniczny i dotyczą projektu Uchwały nr XXXV/5/2017 obejmującej zmiany w Statucie Spółki w zakresie przedmiotu działalności.Pierwsza zmiana wiąże się z uporządkowaniem dotychczasowych zapisów Statutu dotyczących działalności w zakresie wytwarzania, dystrybucji energii elektrycznej oraz poszerzenia jej o handel energią.

Druga zmiana dotyczy zmiany sposobu klasyfikacji działalności związanej z produkcją i sprzedażą wodoru (nowa działalność) w stosunku do wcześniejszego projektu tej uchwały.Proponowane brzmienia zapisów dotyczących przedmiotu działalności są także ściśle dostosowane do Polskiej Klasyfikacji Działalności.W konsekwencji powyższych zmian, skorygowany zostanie także "Formularz pełnomocnika?, zamieszczony na stronie internetowej Spółki.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-10-13Piotr JaneczekPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny

.
(Emitent)

Załączniki:

   eko_7022769.zip
eko_7022769.zip

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  STP: inne informacje
• Raport półroczny STALPRODUKT SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Informacja poufna na temat przychodów Segmentu Blach Elektrotechnicznych osiągniętych w I półroczu 2018 roku (raport nr 19/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ (raport nr 18/2018)
• Zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy (raport nr 17/2018)
• Pośrednie nabycie znacznego pakietu akcji (raport nr 16/2018)
• Pośrednie nabycie znacznego pakietu akcji (raport nr 14/2018)
• Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (raport nr 15/2018)
• Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (raport nr 13/2018)
• Wypłata dywidendy (raport nr 12/2018)
R E K L A M A