#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy kupujesz żywność wysoko przetworzoną?
 
   Informacje

Komunikat w sprawie zezwoleń na stosowanie przez banki własnych modeli wyceny opcji
14.11.2017 14:04
Komunikat w sprawie zezwoleń na stosowanie przez banki własnych modeli wyceny opcji do obliczania współczynników delta w przypadku opcji zabezpieczanych back-to-back.

Komunikat w sprawie zezwoleń na stosowanie przez banki własnych modeli wyceny opcji do obliczania współczynników delta w przypadku opcji zabezpieczanych back-to-back

W dniu 22 września 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w ramach Single Rulebook Q&A (Question ID: 2017_3314) wydał interpretację art. 329 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, w zakresie wymogu uzyskiwania zezwolenia na stosowanie własnych modeli do wyznaczania współczynników delta dla opcji oferowanych w obrocie pozagiełdowym oraz na giełdach niepublikujących wielkości tych współczynników.

Powyższa interpretacja w sposób jednoznaczny wyłącza z obowiązku uzyskiwania wspomnianego wyżej zezwolenia opcje oferowane na rynku pozagiełdowym oraz zawierane na giełdach niepublikujących wielkości współczynników delta, jeżeli bank jest w stanie wykazać, że transakcje te są w pełni symetrycznie dopasowane (tzw. transakcje typu back-to-back).

Dopasowanie pozycji w przypadku transakcji opcyjnych typu back-to-back będzie przedmiotem weryfikacji przez nadzór w ramach czynności inspekcyjnych oraz analitycznych.

(INTERIA.PL)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   19.04.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   22.04.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.05.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   03.05.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   20.06.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

R E K L A M A