#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

Silne, przeciwstawne ruchy cenowe
04.01.2018 11:26
Trzeba obiektywnie przyznać, że pierwsza sesja 2018 roku miała bardzo urozmaicony i na pewno niejednostronny przebieg (zresztą już kształt wczorajszej świecy świadczy o jej interesującym charakterze).

Otwarcie wypadło jak wiadomo z luką hossy, 17 punktów ponad piątkową ceną odniesienia. Biorąc pod uwagę prowzrostowe nastroje dominujące również na rynkach bazowych wydawało się, że kupujący zdołają utrzymać te relatywnie wysokie, poranne pułapy cenowe. W miarę upływu czasu popyt nie znajdował jednak motywacji do inicjowania kolejnych działań rynkowych. Niedźwiedzie skrzętnie wykorzystały tę okoliczność i mniej więcej do godziny 13.00 zaczęliśmy podążać w kierunku południowym.

Skala wyprzedaży okazała się nieproporcjonalnie duża w odniesieniu do mało znaczącego wzrostu presji podażowej w Eurolandzie.

Jako jedyni zeszliśmy poniżej kreski, co w przypadku serii marcowej znalazło odzwierciedlenie w postaci wyraźnego naruszenia eksponowanej przeze mnie strefy wsparcia: 2442-2447 pkt. Staliśmy się zatem rynkiem relatywnie słabszym i ten fakt mógł z pewnością stanowić powód do niepokoju.

Ostatecznie jednak obóz byków zdołał powstrzymać swojego przeciwnika, tak więc punkt zwrotny ukształtował się właśnie w wymienionym rejonie cenowym (z analogicznym przebiegiem zdarzeń mieliśmy także do czynienia na indeksie WIG20, gdzie również doszło do krótkotrwałego naruszenia stosunkowo silnego wsparcia technicznego: 2440-2445 pkt).

Co ciekawe, popyt z nieobserwowaną wcześniej determinacją zaczął odrabiać straty. Przerodziło się to zatem w dynamiczny ruch cenowy, adekwatny do przedpołudniowego ataku podaży. Wyrazem tego jest właśnie sporych rozmiarów dolny cień świecy, obrazujący relatywnie silny wzrost aktywności kupujących (popołudniowa i końcowa faza handlu).

Podsumowując, w trakcie wczorajszej, odbiegającej jednak od ostatnich standardów sesji giełdowej, doszło jedynie do naruszenia lokalnego wsparcia technicznego: 2442-2447 pkt. Z tej perspektywy patrząc trudno oczywiście doszukiwać się tutaj jakichś negatywnych wskazań. Niepokoić może jedynie poranna bezradność byków, co w odniesieniu do otoczenia zewnętrznego wyróżniało nas bardzo negatywnie.

Tak czy inaczej nadal warto obecnie obserwować wykres przez pryzmat wybronionego wczoraj wsparcia: 2442-2447 pkt i znanego nam już doskonale obszaru cenowego: 2485-2490 pkt. Trwałe przełamanie wymienionej zapory podażowej stanowiłoby zapowiedź ukształtowania się na wykresie układu harmonicznego ABCD. W pierwszej kolejności warto byłoby wówczas zwrócić uwagę na ciekawe zgrupowanie zniesień: 2509-2514 pkt (głównym elementem konstrukcyjnym pozostają tutaj dwa zniesienia: 61.8% i 88.6%). Z racji dodatkowego wzmocnienia (Median Line) strefa Fibonacciego odznacza się potencjalnie wysoką wiarygodnością (można spodziewać się tutaj wzrostu presji podażowej). Jej ewentualną negację należałoby zatem uznać za istotne wydarzenie techniczne (ten istotny wątek rozwinę w pierwszym komentarzu online).Paweł Danielewicz

Analityk Techniczny

Makler DM BZ WBK

pawel.danielewicz@bzwbk.pl

(DM BZ WBK S.A.)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

R E K L A M A