#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

LOTOS (LTS): Informacja na temat opóźnienia w realizacji projektu EFRA (raport nr 2/2018)
12.01.2018 16:12


Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W uzupełnieniu informacji upublicznionej przez Grupę LOTOS S.A. ("Emitent?) w Komentarzu Zarządu Emitenta do wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2017 roku (?Komentarz Zarządu?), Zarząd Emitenta informuje, że :1) Ryzyko niedotrzymania umownego terminu uzyskania statusu RFSU (ang. Ready for Start Up, tj. gotowości do uruchamiania) instalacji DCU, awizowane w Komentarzu Zarządu, zmaterializuje się,2) Przesunięcie umownego terminu uzyskania statusu RFSU spowoduje, że zakładane efekty ekonomiczne wynikające z eksploatacji instalacji projektu EFRA (awizowane w raporcie bieżącym 24/2015 i następnych komunikatach publicznych Emitenta) nie pojawią się w pełnej zakładanej wysokości w skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej za 2018 rok.Zarząd Emitenta zaznacza, że wnioski, o których mowa powyżej, opiera na bieżącym stanie rozmów dotyczących projektu EFRA pomiędzy spółką zależną LOTOS Asfalt Sp. z o.o., Emitentem oraz KT - Kinetics Technology S.p.A. (Generalnym Wykonawcą Programu EFRA) oraz na wynikach własnych analiz.Zarząd Emitenta podkreśla, że przyczyny opóźnień projektu EFRA są niezależne od Emitenta oraz spółek z jego grupy kapitałowej.Spółka będzie niezwłocznie informować o istotnych ustaleniach wpływających na realizację wyżej wymienionego projektu w trybie raportu bieżącego.Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR ? informacje poufne.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-12 Mateusz Aleksander Bonca Wiceprezes Zarządu
2018-01-12 Jarosław Kawula Wiceprezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  LTS: inne informacje
• Przekroczenie progu 5% przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce (raport nr 25/2018)
• Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 24/2018)
• Raport półroczny GRUPA LOTOS SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą (raport nr 23/2018)
• Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2018 roku (raport nr 22/2018)
•  Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu EFRA (raport nr 21/2018)
• Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. wznowionym po przerwie w dniu 12 lipca 2018 roku. (raport nr 20/2018)
• Treść uchwały podjętej po przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Lotos S.A. (raport nr 19/2018)
• Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 5 KSH (raport nr 18/2018)
R E K L A M A