#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jak oceniasz ze Polska jest w gronie 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata?
 
   Informacje

AMREST (EAT): Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (raport nr 4/2018)
12.01.2018 22:24


Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe

W nawiązaniu do RB 119/2017 z dnia 25.05.2017 r. Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest?, "Spółka?) informuje o zawarciu w dniu 12 stycznia 2018 roku transakcji zbycia 120 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło 12 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji: 130,90 PLN.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0006% kapitału zakładowego Spółki czyli 120 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 122 549 akcji czyli 122 549 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5777% ogólnej liczby głosów w Spółce.Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-12Oksana StaniszewskaCzłonek Zarządu
2018-01-12Jacek TrybuchowskiCzłonek Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   Dziś 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  EAT: inne informacje
• Raport półroczny AmRest Holdings SE Raport półroczny P
• Raport półroczny AmRest Holdings SE Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Podwyższenie wartości nominalnej akcji Spółki oraz podział akcji (?split?) (raport nr 54/2018)
• Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (raport nr 53/2018)
• Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2018 roku (raport nr 52/2018)
• Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (raport nr 51/2018)
• Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (raport nr 50/2018)
• Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji (raport nr 49/2018)
• Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (raport nr 48/2018)
R E K L A M A