#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jak oceniasz ze Polska jest w gronie 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata?
 
   Informacje

MCI: Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii I1 (raport nr 2/2018)
12.01.2018 22:51


Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MCI Capital S.A. ("Spółka?) informuje, iż w dniu 12 stycznia 2018 roku, otrzymał postanowienia Sądu Rejestrowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o wykreśleniu zastawów rejestrowych ("Zastaw rejestrowy?) ustanowionych w celu zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę 31.000 obligacji serii I1 o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, łącznie na kwotę 31.000.000 złotych. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 322.549 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. oraz na 2.990 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., należących do spółki zależnej od Spółki ? MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych Zastawem rejestrowym określona została odpowiednio na kwotę 49.999.992,08 złotych oraz na kwotę 100.001.525,99 złotych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-12Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2018-01-12Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   Dziś 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MCI: inne informacje
• Rejestracja zmian Statutu Spółki (raport nr 31/2018)
• Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie JTT Computer S.A. (raport nr 30/2018)
• Raport półroczny MCI CAPITAL SA Raport półroczny P
• Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane (raport nr 29/2018)
• Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta (raport nr 28/2018)
• Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2018 roku (raport nr 27/2018)
• Zmiana w Zarządzie (raport nr 26/2018)
• Stanowisko Zarządu MCI Capital S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MCI Capital S.A. ogłoszonego przez MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w dniu 12 czerwca 2018 r. (raport nr 25/2018)
• Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A. (raport nr 24/2018)
R E K L A M A