#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

LOTOS (LTS): LOTOS ma dwie nowe licencje w Norwegii
17.01.2018 17:37
16 stycznia br. spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS (dalej LOTOS Norge) otrzymała od władz norweskich, w ramach rozstrzygnięcia rundy koncesyjnej APA 2017 (Awards in Predefined Areas, dalej: APA), ofertę dwóch nowych licencji poszukiwawczo-wydobywczych.

Ostatnim etapem procesu przyznawania licencji w LOTOS Norge jest ich akceptacja przez władze spółki.Po przyjęciu nowych licencji, ich liczba w portfelu spółki w Norwegii wzrośnie do 28.- Po raz kolejny LOTOS udowadnia, że jest w stanie sprostać oczekiwaniom norweskiego Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii. Nowe licencje wpisują się w naszą strategię rozwoju działalności w Norwegii - mówi Piotr Statkiewicz, dyrektor zarządzający spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS.LOTOS na obszarach objętych nowymi licencjami będzie współpracował m.in z firmą Statoil.Nowe licencje mają potwierdzone zasoby węglowodorów i są położone w bliskiej odległości od obszarów, na których spółka prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą. Na terenach tych wciąż pozostają zasoby ropy i gazu, których wydobycie jest możliwe m.in. dzięki istniejącej lub budowanej infrastruktury technicznej.Warto przypomnieć, że spółki planujące rozwój wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym miały czas na złożenie wniosków licencyjnych do 1 września 2017. Od tego momentu, aż do ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego (APA) władze norweskie analizowały złożone projekty i na podstawie tego 16 stycznia br. zaproponowały 75 nowych licencji, 34 firmom, spośród 39 aplikujących. Nigdy wcześniej Ministerstwo nie otrzymało tak wielu aplikacji.APA 2017Podczas APA 2017 norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii przyznało LOTOS Norge dwie licencje:1. PL918S, blok 24/6, Partner: LOTOS Norge: 25 proc.; Operator: Statoil Petroleum ASA: 75 proc.

2. PL 910, blok 9/2,3, Partner: LOTOS Norge: 22,222 proc. i OKEA: 16,667 proc. Operator: Repsol Norge AS: 61,111 proc.W ubiegłorocznej rundzie APA 2016 norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii przyznało LOTOS Norge pięć licencji.Strategia 2017-2022LOTOS planuje dalszą rozbudowę segmentu wydobywczego w oparciu o posiadane już koncesje oraz potencjalne uzupełnianie portfela aktywów. Priorytetem rozwoju segmentu wydobywczego pozostaje Morze Bałtyckie i Morze Północne. Spółka podkreśla, że podstawowym elementem rozwoju i realizacji nowych projektów w segmencie wydobycia będzie ekonomiczne uzasadnienie każdej decyzji inwestycyjnej. Zgodnie ze strategią, do 2022 r., LOTOS zakłada wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego na poziomie od 30 tys. boe/d do 50 tys. boe/d.LOTOS Norge powstało w 2007 roku (siedziba spółki mieści się w Stavanger) w celu rozwoju segmentu wydobywczego Grupy LOTOS na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W 2008 roku spółka została zakwalifikowany jako operator koncesji poszukiwawczo-wydobywczych przez władze norweskie. LOTOS Norge dąży do dalszego rozwoju między innymi poprzez czynne uczestnictwo w rundach APA. Pierwszy otwór poszukiwawczy został wywiercony przez spółkę jako operatora w 2012 roku. W 2013 roku spółka nabyła udziały w obszarze Heimdal, a w 2015 roku w obszarze Sleipner. Obecnie trwają prace nad zagospodarowaniem złóż: Utgard, Yme, Frigg Gamma Delta oraz Trell i Trine. Wydobycie węglowodorów z Heimdal i Sleipner oraz nowe projekty będące w trakcie zagospodarowania będą podstawą do zbudowania silnej pozycji LOTOS w obszarze działalności poszukiwawczo-wydobywczej.LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium - LOTOS Dynamic. LOTOS to także sieć ponad 480 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Dzierży też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.Opr. MD

(INTERIA.PL)

Więcej o: Lotos S.A.
 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  LTS: inne informacje
• Przekroczenie progu 5% przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce (raport nr 25/2018)
• Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 24/2018)
• Raport półroczny GRUPA LOTOS SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą (raport nr 23/2018)
• Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2018 roku (raport nr 22/2018)
•  Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu EFRA (raport nr 21/2018)
• Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. wznowionym po przerwie w dniu 12 lipca 2018 roku. (raport nr 20/2018)
• Treść uchwały podjętej po przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Lotos S.A. (raport nr 19/2018)
• Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 5 KSH (raport nr 18/2018)
R E K L A M A