#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

W kierunku lokalnego oporu
13.02.2018 09:27
Kluczową kwestia pozostaje obecnie to, że po wyraźnym wzroście presji podażowej i negacji kilku liczących się zapór popytowych Fibonacciego, kontrakty znalazły się w piątek w okolicy pułapu cenowego, z którego wykrystalizowała się cała ostatnia podfala wzrostowa.

Jak wynika z załączonego wykresu, dokładnie w tym właśnie rejonie ukształtował się po raz kolejny lokalny punkt zwrotny, po czym coraz większą aktywnością zaczął wykazywać się obóz byków (to już bezpośrednie nawiązanie do przebiegu wczorajszej odsłony). Wyrazem tego było między innymi pokonanie intradayowego oporu: 2415-2420 pkt. Obiektywnie trzeba jednak przyznać, że przez większą część poniedziałkowego handlu obowiązywał trend boczny, i co się z tym wiąże, jedynie symboliczna aktywność inwestorów.

Tak się ciekawie złożyło, że transakcje zawierano głównie w rejonie korytarza cenowego: 2415-2420 pkt. Koniec końców popyt zdołał jednak nawiązać do porannych wydarzeń (relatywnie silny wzrost wartości kontraktów na otwarciu) i w efekcie seria marcowa zaczęła przybliżać się do następnego zgrupowania zniesień: 2439-2443 pkt. Warto przypomnieć (eksponowałem tę kwestię we wczorajszym komentarzu wideo), że bazowym elementem konstrukcyjnym tej strefy pozostaje już silne zniesienie wewnętrzne 23.6% (dodatkowym wzmocnieniem jest przebiegająca tutaj linia kanału; kolor zielony). Z punktu widzenia ujęcia intradayowego pokonanie w/w zakresu byłoby już sporym osiągnięciem byków. Niewykluczone, że kupujący zdołaliby wówczas z jeszcze większą determinacją kreować wydarzenia na rynku. Generalnie mamy tutaj jednak do czynienia z dość charakterystycznym węzłem podażowym, gdzie niejako z założenia można spodziewać się wzrostu presji ze strony sprzedających. Podsumowując, popyt zdołał zaakcentować swoją obecność w korytarzu fibo: 2379-2387 pkt, ale na obecnym etapie wydarzeń zainicjowany ruch należy traktować jako korektę w trendzie spadkowym. Sygnałem świadczącym o możliwości przedłużenia się tej inicjatywy byłoby dopiero trwałe pokonanie oporu technicznego: 2439-2443 pkt. Niewykluczone, że obóz byków nabrałby wówczas przysłowiowego wiatru w żagle, co mogłoby przenieść wydarzenia w okolicę następnego zgrupowania: 2482-2485 pkt. Na razie jednak brakuje sygnału technicznego potwierdzającego zmianę nastawienia kupujących do gry. Jedynym atrybutem byków pozostaje znany nam już obszar cenowy: 2379-2387 pkt, choć tak naprawdę - bazując na metodologii wyznaczania klastrów cenowych Fibonacciego - kluczowy węzeł popytowy, to przedział wsparcia: 2352-2359 pkt.

Paweł Danielewicz(DM BZ WBK S.A.)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   Dziś 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

R E K L A M A