#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

SESCOM (SES): Wniesienie pozwu Spółki przeciwko CUBE.ITG S.A. dotyczącego roszczenia Spółki o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty przez Spółkę kwoty pieniężnej z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG (raport nr 2/2018)
13.02.2018 18:03


Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Sescom S.A. ("Spółka?, "Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018, informuje, że w dniu dzisiejszym pełnomocnik procesowy Spółki wniósł pozew do Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan ("Pozew") przeciwko spółce CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("CUBE.ITG?), w którym Emitent, jako powód, dochodzi ustalenia nieistnienia obowiązku zapłaty przez Emitenta na rzecz CUBE.ITG kwoty pieniężnej w wysokości 1.265.426,40 złotych ("Kwota?). Intencją Emitenta jest doprowadzenie do rozstrzygnięcia w procesie cywilnym wszczętym Pozwem o bezzasadności roszczenia CUBE.ITG wobec Emitenta o zapłatę Kwoty tytułem rozliczenia czwartej części ceny nabycia od CUBE.ITG zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG ("ZCP?), dokonanego na podstawie zawartej przez strony przedwstępnej umowy sprzedaży ZCP z dnia 22 lutego 2016 r. oraz ostatecznej umowy sprzedaży ZCP z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informacje dotyczące spornej kwestii określenia i rozliczenia ostatecznej ceny nabycia ZCP były przedmiotem raportów bieżących Emitenta nr 4/2017, 5/2017 i 12/2017.

Roszczenie Emitenta objęte Pozwem zostało zabezpieczone zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy z dnia 23 stycznia 2018 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 1/2018. Wobec tego, na datę wniesienia Pozwu Kwota nie została wyegzekwowana przez CUBE.ITG od Emitenta, ze względu na zawieszenie - do czasu prawomocnego zakończenia procesu wszczętego Pozwem - postępowania sądowego w sprawie z wniosku CUBE.ITG o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji do wysokości Kwoty, zawartemu w akcie notarialnym z dnia 27 kwietnia 2016 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-13Sławomir HalbrytPrezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  SES: inne informacje
R E K L A M A