#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

ZYWIEC (ZWC): Wniosek Zarządu Grupy Żywiec S.A. dotyczący propozycji podziału zysku za rok 2017 (raport nr 2/2018)
13.02.2018 18:06


Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej, po akceptacji Rady Nadzorczej, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,przedstawi propozycję podziału zysku za rok obrotowy 2017 w wysokości 261.718.161,66 złotych, w sposób następujący:1) przeznaczyć cały fundusz rezerwowy w kwocie 10.239.852,50 złote oraz część zysku za rok 2017 w wysokości 256.814.909,50 złotych na wypłatę dywidendy za rok 2017 w łącznej wysokości 26,00 złotych za jedną akcję,2) mając na względzie treść pkt 1) powyżej oraz fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 3 października 2017 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112.984.707,00 złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 w kwocie 11,00 złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 154.070.055,00 złotych, tj. kwota 15,00 złotych za jedną akcję,3) przeznaczyć pozostałą część zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie 4.903.252,16 złotych na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-02-13Dariusz TychowskiProkurent

(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ZWC: inne informacje
• Raport półroczny GRUPA ŻYWIEC SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Wyniki Grupy Kapitałowej Żywiec SA w I kwartale 2018 r.
• GRUPA ŻYWIEC SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
• Dywidenda za rok obrotowy 2017 (raport nr 12/2018)
• Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. (raport nr 11/2018)
• Udzielenie prokury (raport nr 9/2018)
• Odwołanie prokury (raport nr 8/2018)
• Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. (raport nr 7/2018)
• Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. (raport nr 6/2018)
R E K L A M A