#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

KOPEX (KPX): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12.04.2018 r. (raport nr 4/2018)
13.02.2018 18:09


Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W związku z powzięciem informacji o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego sporządzonego przez Famur S.A. na potrzeby realizacji procesu podziału KOPEX S.A. (raport bieżący Famur S.A. nr 6/2018 z dnia 08.02.2018 r.), Zarząd spółki KOPEX S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) w związku z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 2 i 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 12 kwietnia 2018 r. (czwartek), na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w KOPEX S.A., Centrala Oddział w Zabrzu (41-800), przy ul. 3 Maja 89, (parter, Sala kolumnowa). W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-02-13

Beata ZawiszowskaPrezes Zarządu2018-02-13

Bartosz Bielak

Wiceprezes Zarządu

(Emitent)

Załączniki:

   eko_7041250.zip
eko_7041250.zip

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  KPX: inne informacje
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ KOPEX S.A. w dniu 14.08.2018 r. (raport nr 30/2018)
• Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOPEX S.A. w dniu 14.08.2018 r. (raport nr 29/2018)
• Uzgodnienie podstawowych warunków transakcji nabycia przez JSW S.A. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. (raport nr 28/2018)
• Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 sierpnia 2018 r. (raport nr 27/2018)
• Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.08.2018 r. (raport nr 26/2018)
• Informacja o zamieszczeniu na stronie KOPEX S.A. oświadczenia na temat informacji niefinansowych sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla (raport nr 25/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KOPEX S.A. w dniu 28.06.2018 r. (raport nr 24/2018)
• Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOPEX S.A. w dniu 28.06.2018 r. (raport nr 23/2018)
• Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2018 r. (raport nr 22/2018)
R E K L A M A