#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

KOPEX (KPX): Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału Emitenta (raport nr 6/2018)
13.02.2018 18:12


Raport bieżący nr 6/2018

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki KOPEX S.A. (Emitent) z siedzibą w Katowicach przy ulicy Grabowej 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, działając na podstawie 539 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze dokonania podziału KOPEX S.A. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść pierwszego zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze dokonania podziału KOPEX S.A.Podstawa prawna: inne regulacje ? art. 539 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-02-13

Beata ZawiszowskaPrezes Zarządu2018-02-13

Bartosz Bielak

Wiceprezes Zarządu

(Emitent)

Załączniki:

   eko_7041254.zip
eko_7041254.zip

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  KPX: inne informacje
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ KOPEX S.A. w dniu 14.08.2018 r. (raport nr 30/2018)
• Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOPEX S.A. w dniu 14.08.2018 r. (raport nr 29/2018)
• Uzgodnienie podstawowych warunków transakcji nabycia przez JSW S.A. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. (raport nr 28/2018)
• Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 sierpnia 2018 r. (raport nr 27/2018)
• Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.08.2018 r. (raport nr 26/2018)
• Informacja o zamieszczeniu na stronie KOPEX S.A. oświadczenia na temat informacji niefinansowych sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla (raport nr 25/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KOPEX S.A. w dniu 28.06.2018 r. (raport nr 24/2018)
• Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOPEX S.A. w dniu 28.06.2018 r. (raport nr 23/2018)
• Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2018 r. (raport nr 22/2018)
R E K L A M A