#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

OEX: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (raport nr 8/2018)
14.02.2018 17:45


Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym członek Rady Nadzorczej Spółki, Pan Tomasz Słowiński, złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 5 marca 2018 r., z chwilą rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na ten dzień.

Pan Tomasz Słowiński jako przyczynę rezygnacji podał zamiar ubiegania się o stanowisko członka zarządu Spółki OEX S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-02-14

Robert Krasowski

Członek Zarządu

2018-02-14

Artur Wojtaszek

Członek Zarządu

(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  OEX: inne informacje
• Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A. (raport nr 28/2018)
• ArchiDoc z Grupy OEX cyfryzuje sektor medyczny
• Korekta Raportu bieżącego nr 19/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 maja 2018 r. (raport nr 19/2018)
• Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki (raport nr 27/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2018 r. (raport nr 26/2018)
• Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OEX S.A. w dniu 14 czerwca 2018 r. (raport nr 25/2018)
• Przyjęcie przez Radę Nadzorczą OEX S.A. dokumentów oraz wyrażenie stanowiska w sprawie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. (raport nr 24/2018)
• Przydział akcji serii D przez Zarząd OEX (raport nr 23/2018)
• Ustalenie ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji serii D przez Zarząd OEX. (raport nr 22/2018)
R E K L A M A