#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

MTRANS (MTS): Odwołanie prognoz finansowych Emitenta za 2017 rok (raport nr 5/2018)
14.02.2018 18:06


Raport bieżący nr 5/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent?, "Spółka?), niniejszym postanawia o odwołaniu prognozy przychodów ze sprzedaży netto oraz zysku netto Emitenta za 2017 rok, przekazanych pierwotnie w Dokumencie informacyjnym z dnia 28 lutego 2017 roku. Odwołanie prognozy finansowej podyktowane jest wynikami oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników dokonanej przez Zarząd oraz odnotowaniem znaczących różnic w stosunku do przyjętych założeń, przy uwzględnieniu wyników finansowych osiąganych w IV kwartale 2017 r.Emitent wyjaśnia, iż odwołanie prognoz finansowych za rok 2017 jest spowodowana znacznie niższym niż zakładana wynikiem sprzedaży usług transportowych świadczonych przez Emitenta. Z jednej strony z uwagi na sytuację na rynku Emitent postanowił o ograniczeniu usług transportowych świadczonych poza granicami kraju, jak również z drugiej strony na wprowadzenie przez Emitenta znacznych rabatów dla klientów którzy w danym roku osiągną odpowiedni poziom wartościowy, w wyniku czego doszło do znaczącego zaniżenia przychodów Emitenta, co w konsekwencji przy kosztach związanych z zakupem floty samochodowej i jej utrzymaniem spowodowało osiągnięcie przez Emitenta zysku na znacznie niższym poziomie niż oczekiwany. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż prognozy ujawnione w dokumencie informacyjnym zostały przygotowane w oparciu o dane historyczne roku ubiegłego Emitenta oraz przy uwzględnieniu sytuacji na rynku oraz koniunktury gospodarczej istniejącej na dzień sporządzenia prognoz, jednakże z uwagi na sytuację na zmianę koniunktury gospodarczej jak również na rozwój konkurencji Emitent postanowił o odwołaniu przedmiotowych prognoz.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Łodej - Prezes Zarządu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MTS: inne informacje
R E K L A M A