#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

FACHOWCY (FAV): Wstrzymanie rozpoznania wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości (raport nr 4/2018)
14.02.2018 22:03


Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent?, "Spółka?) informuje, że dzisiaj w późnych godzinach popołudniowych powziął informację o wydaniu w dn. 8 lutego 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt X GU 2404/17 postanowienia w przedmiocie wstrzymania rozpoznania wniosku wierzyciela Macieja Wójcika (dalej: "Wierzyciel?) o ogłoszenie upadłości Spółki do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego Emitenta ? sygn. akt X GR 112/17. Dotychczas Spółka nie była informowana o złożeniu przez Wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta.

W dniu 22 grudnia 2017 r. raportem bieżącym nr ESPI 64/2017 Emitent zakomunikował o złożeniu do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego Spółki na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2017.1508 t.j. z dnia 8 sierpnia 2017). Spółka oczekuje na postanowienie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-14Piotr SurmackiPrezes ZarząduPiotr Surmacki


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  FAV: inne informacje
R E K L A M A