#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

REVITUM (REV): Zmiana stanu posiadania (raport nr 8/2018)
14.02.2018 22:06


Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent?, "Spółka?) informuje, że w dniu 14 lutego 2018 roku Emitent powziął informację od Erne Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Akcjonariusz?), który na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, o nabyciu przez Akcjonariusza łącznie 215.044 akcji Spółki. Transakcje zostały zawarte poza systemem obrotu.Akcjonariusz na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) poinformował, iż:W dniu 09/02/2018 Akcjonariusz zawarł umowę cywilno-prawną na podstawie której nabył łącznie 215.044 (dwieście piętnaście tysięcy czterdzieści cztery) akcji Emitenta.Przed transakcjami Akcjonariusz posiadał 418.973 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcje Emitenta dające 32,39% kapitału zakładowego i 26,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu.Po powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 634.017 sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemnaście) akcji Emitenta dających 49,02% kapitału zakładowego i 39,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu.Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego lub pośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta.Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Emitenta, ani nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie.Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.Jednocześnie Akcjonariusz przypomniał, że zgodnie z umową zawartą w dniu 6 lutego 2018 roku, podmiot zobowiązany (zbywca akcji) powinien przenieść na Akcjonariusza kolejne 356.000 akcji Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-14Maria Biernacik-BańkowskaPrezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  REV: inne informacje
R E K L A M A