#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jak oceniasz ze Polska jest w gronie 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata?
 
   Informacje

MEDIACAP (MCP): Raport roczny MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
13.03.2018 22:33


Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi16 36214 6293 8553 307
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-234191-5545
Zysk (strata) brutto1 1342 304267541
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej1 1602 223273522
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej0-530-12
Zysk (strata) netto ogółem1 1602 170273509
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej432-339102-80
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1212 48729598
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-270-2 305-64-554
Przepływy pieniężne netto, razem283-15767-36
Liczba akcji w sztukach średnioważona 18 419 36817 464 44118 419 36817 464 441
Zysk (strata) netto przypadający na akcję zwykłą średnioważoną (zł/euro) 0,060,120,020,03
Aktywa obrotowe6 1895 6561 4841 327
Aktywa trwałe 25 04520 6756 0054 852
Aktywa razem31 23426 3317 4896 179
Zobowiązania krótkoterminowe 6 7354 5741 6151 073
Zobowiązania długoterminowe 2 00242148099
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7045494.zip
eko_7045494.zip

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   Dziś 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MCP: inne informacje
• Raport półroczny MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Szacunkowe wybrane dane finansowe za II kwartał 2018 r. (raport nr 26/2018)
R E K L A M A