#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jak oceniasz ze Polska jest w gronie 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata?
 
   Informacje

MEDIACAP (MCP): Skonsolidowany Raport roczny MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
13.03.2018 22:39


Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody ze sprzedaży75 03767 26617 67815 373
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 6226 1741 0891 411
Zysk (strata) brutto4 2956 1641 0121 409
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej3 3644 8097931 099
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej- -443- -101
Zysk (strata) netto ogółem3 3644 366793998
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2 0522 833483647
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 5642 3371 311534
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 304-581-1 485-133
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej900-3 472212-793
Przepływy pieniężne netto, razem160-1 71638-392
Średnia ważona liczba akcji18 419 36817 464 44118 419 36817 464 441
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji18 419 36817 464 44118 419 36817 464 441
Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej0,110,190,030,04
31.12.201731.12.201631.12.201731.12.2016
Aktywa obrotowe26 33726 1606 3145 913
Aktywa trwałe22 51715 6725 3993 542
Aktywa razem48 85441 83211 7139 456
Zobowiązania krótkoterminowe 18 91516 2134 5353 665
Zobowiązania długoterminowe 2 9261 414702320
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej21 97119 9205 2684 503
Udziały niekontrolujące5 0424 2851 209969
Liczba akcji 18 419 36818 419 36818 419 36818 419 368
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7045496.zip
eko_7045496.zip

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   Dziś 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MCP: inne informacje
• Raport półroczny MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Szacunkowe wybrane dane finansowe za II kwartał 2018 r. (raport nr 26/2018)
R E K L A M A