#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

MENNICA (MNC): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 maja 2018 r. (raport nr 16/2018)
16.04.2018 17:39


Raport bieżący nr 16/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 14 maja 2018 roku wraz z uchwałami Zarządu oraz uchwałami i dokumentami Rady Nadzorczej dotyczącymi porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty dostępne są również w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.mennica.com.pl.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-16Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2018-04-16Agnieszka Pyszczekp.o. Członek Zarządu


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7051103.zip
eko_7051103.zip

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MNC: inne informacje
• Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z podpisaniem aneksu do umowy o limit kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (raport nr 36/2018)
• Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta. (raport nr 35/2018)
• Cofnięcie powództwa wniesionego przeciwko Emitentowi oraz spółce zależnej Emitenta (raport nr 34/2018)
• Zmiana danych Emitenta w rejestrze przedsiębiorców (raport nr 33/2018)
• Raport półroczny MENNICA POLSKA SA Skonsolidowany raport półroczny PS
• Raport półroczny MENNICA POLSKA SA Raport półroczny P
• Złożenie przez spółkę zależną Emitenta wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego oraz uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości (raport nr 32/2018)
• Wycofanie skargi kasacyjnej złożonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez spółkę zależną Emitenta (raport nr 31/2018)
• Ogłoszenie przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroków w następstwie wniesienia skarg kasacyjnych przez spółkę zależną Emitenta (raport nr 30/2018)
R E K L A M A