#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

TAURONPE (TPE): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 16 kwietnia 2018 r. (raport nr 17/2018)
16.04.2018 17:39


Raport bieżący nr 17/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka?) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2018 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów byli:- Skarb Państwa, któremu przysługiwało 526.848.384 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 45,34% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 30,06% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.- KGHM Polska Miedź S.A., któremu przysługiwało 175.254.939 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 15,08% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 10,00% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.- Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, któremu przysługiwało 98.630.028 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 8,49% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 5,63% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.Równocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 10 Statutu Spółki, prawo głosu KGHM Polska Miedź S.A. zostało ograniczone w ten sposób, że podmiot ten nie mógł wykonywać na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 kwietnia 2018 r. więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-16Filip GrzegorczykPrezes Zarządu
2018-04-16Marek WadowskiWiceprezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  TPE: inne informacje
• CBA kontroluje jedną z inwestycji sieciowych Tauron Dystrybucja
• W Kraków Airport powstanie stacja szybkiego ładowania samochodów elektrycznych
• Wzrost przychodów ze sprzedaży oraz wyższa EBITDA w I półroczu 2018 r.
• Raport półroczny TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Rozgrzewamy emocje na południu Polski
• Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2018 r. i II kwartał 2018 r. (raport nr 26/2018)
• Tauron Polska Energia popiera decyzję dotyczącą zwiększenia transparentności na rynku obrotu energią
• Wyniki testów na utratę wartości (raport nr 25/2018)
• Informacja w sprawie warunków zawieszających wynikających z Umowy Inwestycyjnej (raport nr 24/2018)
R E K L A M A