#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

ATLANTIS (ATS): Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta. (raport nr 15/2018)
16.04.2018 18:21


Raport bieżący nr 15/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.04.2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Damf Invest S.A. z dnia 16.04.2018r. w sprawie pośredniego zbycia akcji Emitenta i zmniejszenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,

Damf Invest S.A. wobec faktu utraty statusu podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) wobec spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 35, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657016 (dalej: Patro Invest), w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie, zawiadamiam o: Pośrednim zbyciu akcji spółki: ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku . Damf Invest S.A. poinformowała , że na skutek utraty w dniu 11.04.2018 r. przez Zawiadamiającą statusu podmiotu dominującego wobec spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w dniu 11.04.2018 r. pośrednio zbyła wszystkie posiadane akcje to jest:

1. 14.736.850 akcji Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku, która to ilość stanowiła łącznie 58,95 % udziału w kapitale zakładowym ATLANTIS S.A. i uprawniała pośrednio do oddania 14.736.850 głosów, stanowiących 58,95 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ATLANTIS S.A.

Zawiadamiająca poinformowała, że aktualnie bezpośrednio i pośrednio nie posiada akcji spółki oraz że żadne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji ww. spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-16Anna KajkowskaPrezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  ATS: inne informacje
• Wcześniejszy wykup Obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta. (raport nr 40/2018)
• Wcześniejsza spłata umowy pożyczki przez Pożyczkobiorcę. (raport nr 39/2018)
• Wcześniejszy wykup Obligacji serii A i części Obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta (raport nr 38/2018)
• Wcześniejsza spłata umowy pożyczki oraz wcześniejsza częściowa spłata umowy pożyczki przez pożyczkobiorców (raport nr 37/2018)
• Raport półroczny ATLANTIS SE Raport półroczny P
• Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z podjętą Uchwałą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczącą przeniesienia statutowej siedziby Spółki. (raport nr 36/2018)
• Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 04.07.2018r. (raport nr 35/2018)
• Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki . (raport nr 34/2018)
• Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta. (raport nr 33/2018)
R E K L A M A