#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

RESBUD (RES): Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (raport nr 13/2018)
16.04.2018 18:27


Raport bieżący nr 13/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.04.2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Damf Invest S.A. z dnia 16.04.2018r. w sprawie pośredniego zbycia akcji Emitenta i zmniejszenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,

Damf Invest S.A. wobec faktu utraty statusu podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) wobec spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 35, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657016 (dalej: Patro Invest), w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie, zawiadamiam o: Pośrednim zbyciu akcji spółki: RESBUD SE z siedzibą w Płocku . Damf Invest S.A. poinformowała , że na skutek utraty w dniu 11.04.2018 r. przez Zawiadamiającą statusu podmiotu dominującego wobec spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w dniu 11.04.2018 r. pośrednio zbyła wszystkie posiadane akcje to jest:

4.290.000 akcji Spółki RESBUD SE z siedzibą w Płocku, która to ilość stanowiła łącznie 33,00 % udziału w kapitale zakładowym RESBUD SE i uprawniała pośrednio do oddania 4.290.000 głosów, stanowiących 33,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki RESBUD SE.

Zawiadamiająca poinformowała, że aktualnie bezpośrednio i pośrednio nie posiada akcji spółki oraz że żadne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji ww. spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-16Anna KajkowskaPrezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  RES: inne informacje
• Informacja dla Akcjonariuszy. (raport nr 41/2018)
• Informacja dla Akcjonariuszy. (raport nr 40/2018)
• Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej. (raport nr 39/2018)
• Informacja w sprawie procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii. (raport nr 38/2018)
• Raport półroczny RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA Raport półroczny P
• Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Spółki do Listy Alertów. (raport nr 37/2018)
• Zawarcie Porozumienia do pożyczki z dnia 14.09.2017roku. (raport nr 36/2018)
• Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2018 oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 (raport nr 35/2018)
•  Informacja dla Akcjonariuszy-Kontynuacja po przerwie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2018r . (raport nr 34/2018)
R E K L A M A