#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

EUROCASH (EUR): EUROCASH SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
11.05.2018 00:06


Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-31 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży5 000 323 4 651 076 1 195 935 1 075 493
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(7 098)(6 980)(1 698)(1 614)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(17 285)(16 155)(4 134)(3 736)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(18 528)(14 962)(4 431)(3 460)
Zysk (strata) netto(18 528)(14 962)(4 431)(3 460)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(47 197)(79 848)(11 288)(18 464)
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(33 988)(139 037)(8 129)(32 150)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej376 296 195 104 89 999 45 115
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów295 112 (23 782)70 582 (5 499)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych139 158 564 138 952 047 139 158 564 138 952 047
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych139 158 564 139 100 635 139 158 564 139 100 635
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,11)(0,11)(0,03)(0,02)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,11)(0,11)(0,03)(0,02)
Stan na dzień31.03.2018 31.12.201731.03.2018 31.12.2017
Aktywa6 251 083 5 979 922 1 485 347 1 433 725
Zobowiązania długoterminowe87 499 96 109 20 791 23 043
Zobowiązania krótkoterminowe5 153 056 4 853 808 1 224 440 1 163 732
Kapitał własny1 010 528 1 030 005 240 116 246 950
Kapitał podstawowy139 163 139 163 33 067 33 365
Liczba akcji zwykłych139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych142 069 536 142 069 536 142 069 536 142 069 536
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6,82 6,94 1,62 1,66
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6,68 6,80 1,59 1,63
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)- 111 277,15 - 26 679,41
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)- 0,80 - 0,19
JEDNOSTKOWE2018 pln2017 pln2018 eur2017 eur
Przychody ze sprzedaży3 352 284 2 976 482 801 771 688 268
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 472 (9 187)2 265 (2 124)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 642 (16 394)393 (3 791)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej269 (13 853)64 (3 203)
Zysk (strata) netto269 (13 853)64 (3 203)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(33 472)64 177 (8 006)14 840
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(16 899)(154 603)(4 042)(35 750)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej348 313 63 134 83 307 14 599
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów297 942 (27 292)71 259 (6 311)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych139 158 564 139 023 791 139 158 564 139 023 791
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych139 158 564 139 120 988 139 158 564 139 120 988
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,00 (0,10)0,00 (0,02)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)0,00 (0,10)0,00 (0,02)
Stan na dzień31.03.2018 31.12.201731.03.2018 31.12.2017
Aktywa5 516 526 5 322 939 1 310 806 1 276 209
Zobowiązania długoterminowe79 330 87 317 18 850 20 935
Zobowiązania krótkoterminowe4 438 744 4 237 512 1 054 709 1 015 971
Kapitał własny998 452 998 110 237 246 239 303
Kapitał podstawowy139 163 139 163 33 067 33 365
Liczba akcji zwykłych139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych142 069 536 139 530 636 142 069 536 139 530 636
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)7,17 7,17 1,70 1,72
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)7,03 7,15 1,67 1,72
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)- 101 589,20 - 24 356,66
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)- 0,73 - 0,18
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7055324.zip
eko_7055324.zip

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   25.09.2018 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  EUR: inne informacje
• Grupa Eurocash prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2018 r.
• Raport półroczny EUROCASH SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Rezygnacja Członka Zarządu (raport nr 20/2018)
• W programie konferencja EBC
• Inflacja na właściwej ścieżce - Draghi
• Grupa Eurocash złożyła wniosek o zgodę na koncentrację w związku z planowanym nabyciem udziałów w Partner sp. z o.o.
• Eurocash szkoli przyszłych sprzedawców
• Ostatni zakręt przed mundialem
• Grupa Eurocash sfinalizowała transakcję przejęcia supermarketów Mila
R E K L A M A