#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

PCCROKITA (PCR): PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2018
16.05.2018 19:18


Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody ze sprzedaży362 371303 67086 72570 800
Zysk na działalności operacyjnej70 70440 13916 9219 358
Zysk przed opodatkowaniem66 86437 28016 0028 692
Zysk netto63 92633 69915 2997 857
EBITDA88 08254 14321 08012 623
Pozostałe dochody całkowite netto(13)0(3)0
Całkowite dochody ogółem63 91333 69915 2967 857
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(16 840)6 115(4 030)1 425
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(52 879)(12 878)(12 656)(3 002)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej36 768(16 671)8 800(3 887)
Przepływy pieniężne netto(32 951)(23 434)(7 886)(5 464)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)19 85319 85319 85319 853
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)3,221,700,770,40
Stan na 31.03.2018Stan na 31.12.2017Stan na 31.03.2018Stan na 31.12.2017
Aktywa trwałe1 244 9371 226 947295 814294 168
Aktywa obrotowe392 814349 72393 33883 848
Kapitał własny810 117746 665192 495179 018
Kapitał akcyjny19 85319 8534 7174 760
Zobowiązania długoterminowe537 599467 711127 741112 137
Zobowiązania krótkoterminowe290 035362 29468 91686 862
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)40,8137,619,709,02
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7056801.zip
eko_7056801.zip

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  PCR: inne informacje
R E K L A M A