#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

MEDIATEL (MTL): Aktualizacja propozycji układowych Hawe Telekom (raport nr 8/2018)
16.05.2018 19:42


Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2017 opublikowanego w dniu 20 grudnia 2017 r., zarząd MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent?), przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu 16 maja 2018 r. Zarząd spółki zależnej Emitenta - Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji (dalej: "HAWE Telekom?) złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, aktualizacje propozycji układowych dłużnika, które zakładają polepszenie sytuacji wierzycieli Hawe Telekom, gdyż Hawe Telekom w zaktualizowanych propozycjach układowych proponuje wszystkim wierzycielom spłatę gotówkową w zakresie 100% kwoty głównej.Aktualizacja propozycji układowych dłużnika polega na zmianie sposobu restrukturyzacji zadłużenia Hawe Telekom poprzez wykreślenie konwersji wierzytelności na udziały w Hawe Telekom. Zamiast konwersji wierzytelności na udziały HAWE Telekom, dłużnik ? Hawe Telekom dokona spłaty 100% kwoty głównej wierzytelności w ratach, zgodnie z zasadami określonymi w zaktualizowanych propozycjach układowych dłużnika.Aktualizacja propozycji układowych jest efektem zakończenia negocjacji z grupą wierzycieli , którzy aktywnie uczestniczyli w ustalaniu warunków przyjęcia układu . W opinii Zarządu Hawe Telekom zwiększą one poparcie dla propozycji układowych przedstawionych przez Zarząd w toku trwającego właśnie procesu głosowania, w którym wszyscy wierzyciele mają wskazać te najkorzystniejsze pod względem finansowym i prawidłowym pod kątem prawnym .


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-16Paweł Paluchowski

Prezes(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  MTL: inne informacje
• Zażalenie na postanowienie sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego HAWE Telekom (raport nr 18/2018)
• Postanowienie sądu w przedmiocie stwierdzenia, iż w postępowaniu sanacyjnym HAWE Telekom układ nie został przyjęty (raport nr 17/2018)
• MEDIATEL SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
• Raport półroczny MEDIATEL SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Data publikacji raportu za III kwartał 2017 r. (raport nr 16/2018)
• Data publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2017 r. bez raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego (raport nr 15/2018)
• Zakończenie procedury podpisywania umów z Huawei Polska (raport nr 14/2018)
• Informacja o złożeniu zaktualizowanych propozycji układowych HAWE Telekom (raport nr 13/2018)
• Zakończenie procesu negocjacji z Huawei Polska (raport nr 12/2018)
R E K L A M A