#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy Polaków stać na zakup dobrego węgla?
 
   Informacje

UNIBEP (UNI): Rekomendacja wypłaty dywidendy (raport nr 24/2018)
16.05.2018 20:27


Raport bieżący nr 24/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 16 maja 2018 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję

o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2017.Zarząd wnioskuje, aby część zysku netto Emitenta za rok 2017 w kwocie 5 110 595,10 zł, tj. 0,15 zł na każdą akcję (po wyłączeniu akcji własnych posiadanych przez Emitenta), przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, zaś pozostała część zysku netto za rok 2017 w kwocie 407 879,92 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy Emitenta.Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 wyłączonych zostało 1 mln akcji własnych Spółki nabytych w dniu 7 lutego 2017 r. w celu ich umorzenia.Jako dzień dywidendy Zarząd proponuje ustalić 25 czerwca 2018 r., zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić 9 lipca 2018 r.Wniosek Zarządu w przedmiotowym zakresie został w dniu 16 maja 2018 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-16Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  UNI: inne informacje
• Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej przy ulicy ul. Marywilskiej w Warszawie (raport nr 49/2018)
• Raport półroczny UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Aktualizacja informacji nt. realizacji inwestycji budowlanej przy Al. Gen. W. Sikorskiego w Warszawie (raport nr 48/2018)
• Aktualizacja informacji nt. współpracy w zakresie realizacji Etapu B inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie (raport nr 47/2018)
• Zawarcie umowy na realizację Centrum Handlowo ? Usługowego w Białej Podlaskiej (raport nr 46/2018)
• Aktualizacja informacji nt. współpracy w zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie (raport nr 45/2018)
• Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację inwestycji drogowej w Białymstoku (raport nr 44/2018)
• Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na projekt i budowę drogi ekspresowej S61 na odcinku Szczuczyn - Ełk Południe (raport nr 43/2018)
• Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej przy ul. Serbskiej /Naramowickiej w Poznaniu (raport nr 42/2018)
R E K L A M A