#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

TRAKCJA (TRK): TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
17.05.2018 18:18


Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży205 096136 65649 08531 861
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-23 767-6 104-5 688-1 423
Zysk (strata) brutto-25 684-6 903-6 147-1 609
Zysk (strata) netto za okres-22 532-6 223-5 392-1 451
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej-22 409-6 131-5 363-1 429
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu (w zł / EUR)-0,44-0,12-0,10-0,03
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)51 399 54851 399 54851 399 54851 399 548
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -146 2397 823-34 9991 824
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 855-15 753-2 598-3 673
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 70 395-3 24416 847-756
Przepływy pieniężne netto, razem -86 699-11 174-20 750-2 605
Stan na 31.03.2018Stan na 31.12.2017 Stan na 31.03.2018 Stan na 31.12.2017
Aktywa razem1 358 7861 442 280322 867345 796
Zobowiązania ogółem619 322680 246147 160163 093
Zobowiązania długoterminowe122 636116 95329 14028 040
Zobowiązania krótkoterminowe496 686563 293118 020135 053
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej)734 508756 979174 530181 491
Kapitał własny razem739 464762 034175 707182 703
Kapitał podstawowy41 12041 1209 7719 859
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży170 22291 72140 73921 385
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-10 0756 260-2 4111 460
Zysk (strata) brutto-11 0404 838-2 6421 128
Zysk (strata) netto za okres-9 5713 935-2 291917
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)51 399 54851 399 54851 399 54851 399 548
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -70 21816 053-16 8053 743
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 917-5 224-2 134-1 218
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 60 010-46514 362-108
Przepływy pieniężne netto, razem -19 12510 364-4 5772 416
Stan na 31.03.2018Stan na 31.12.2017 Stan na 31.03.2018 Stan na 31.12.2017
Aktywa razem1 083 4561 109 175257 444265 932
Zobowiązania ogółem461 843477 577109 740114 502
Zobowiązania długoterminowe46 19051 17810 97512 270
Zobowiązania krótkoterminowe415 653426 39998 765102 232
Kapitał własny621 613631 598147 704151 430
Kapitał podstawowy41 12041 1209 7719 859
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7057072.zip
eko_7057072.zip

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   Dziś 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  TRK: inne informacje
• Informacja o zawarciu umów (raport nr 17/2018)
• Informacja o zawarciu umowy (raport nr 16/2018)
• Zawiadomienie od Nationale-Nederlanden OFE o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (raport nr 15/2018)
• Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (raport nr 14/2018)
• Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ? Znaczący akcjonariusze (raport nr 13/2018)
• Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (raport nr 12/2018)
• Noble Securities podniósł rekomenduję dla Trakcji
• Informacja o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu (raport nr 11/2018)
R E K L A M A