#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

UNIMOT (UNT): Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. (raport nr 20/2018)
17.05.2018 18:27


Raport bieżący nr 20/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Unimot S.A. ("Spółka", "Emitent?) z siedzibą w Zawadzkiem, niniejszym informuje o podjęciu w dniu 17 maja 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017, przekazując następujące informacje:

1. Wysokość dywidendy: 13 936 290,60 zł (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt 60/100),

2. Wartość dywidendy przypadająca na jedna akcję: 1,70 zł (jeden złoty siedemdziesiąt groszy) na każdą akcję,

3. Liczba akcji objętych dywidendą: 8 197 818 sztuk,

4. Dzień dywidendy: 5 czerwca 2018 roku,

5. Termin wypłaty dywidendy: 19 czerwca 2018 roku.Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-17Maciej SzozdaPrezes Zarządu


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   Dziś 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  UNT: inne informacje
R E K L A M A