#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

EMPERIA (EMP): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. (raport nr 42/2018)
17.05.2018 18:45


Raport bieżący nr 42/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Emperia Holding S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Emperia Holding S.A., które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 roku z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

3. Przyjęcie porządku obrad;

4. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

5. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

6. Zamknięcie obrad.Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawierająca projekty uchwał znajduje się w załączniku do raportu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-17Dariusz KalinowskiPrezes Zarządu
2018-05-17Cezary BaranWiceprezes Zarządu


(Emitent)

Załączniki:

   eko_7057081.zip
eko_7057081.zip

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   Dziś 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  EMP: inne informacje
• Postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o przedłużeniu terminu wstrzymaniu wykonania decyzji i przyjęcia zabezpieczenia. (raport nr 57/2018)
• Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. w lipcu 2018 roku. (raport nr 56/2018)
• Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki Emperia Holding S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). (raport nr 55/2018)
• WSA uchylił decyzję Izby Administracji Skarbowej ws. zaległości podatkowych Emperii za '11
• Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylający decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. (raport nr 54/2018)
• Zawarcie aneksu do Umowy Kredytów i gwarancji. (raport nr 53/2018)
• Powołanie członka Zarządu Emperia Holding S.A. (raport nr 52/2018)
• Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. w czerwcu 2018 roku (raport nr 51/2018)
• Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Emperia Holding S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku. (raport nr 50/2018)
R E K L A M A