#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jesteś za wprowadzeniem emerytur stażowych?
 
   Informacje

SNIEZKA (SKA): Informacja dotycząca wypłaty dywidendy (raport nr 12/2018)
25.05.2018 17:54


Raport bieżący nr 12/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FFiL Śnieżka SA informuje niniejszym, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2017 rok w wysokości 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 27 759 111,60 złotych. Dniem dywidendy jest dzień 12 czerwca 2018 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 roku. Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 25 maja 2018 roku wynosi 12 617 778 sztuk.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-25Witold WaśkoWiceprezes Zarządu
2018-05-25Izabela ChmielProkurent


(Emitent)

 
 
   drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   20.06.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   15.08.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   01.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   11.11.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2019 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  SKA: inne informacje
• Rejestracja zmian Statutu FFiL Śnieżka SA (raport nr 15/2019)
• Raport BDM - Śnieżka
• Uchwalenie nadzwyczajnej dywidendy w Poli-Farbe Vegyipari Kft. (raport nr 14/2019)
• Udany pierwszy kwartał dla Śnieżki
• FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019
• Śnieżka sfinalizowała transakcję nabycia Poli-Farbe
• Zamknięcie transakcji nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft. (raport nr 13/2019)
• Korekta raportu bieżącego nr 12/2019 - Informacje nt. planowanego zamknięcia transakcji nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft. (raport nr 12/2019)
• Informacje nt. planowanego zamknięcia transakcji nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft. (raport nr 12/2019)
R E K L A M A