#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Jak oceniasz ze Polska jest w gronie 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata?
 
   Informacje

PEKAO (PEO): Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA o zwiększeniu stanu posiadania akcji Banku powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku przez fundusze Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (raport nr 8/2018)
08.06.2018 23:45


Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej "Bank") informuje o otrzymaniu w dniu 8 czerwca 2018 roku zawiadomienia (dalej "Zawiadomienie?) o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku sporządzonego na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz 1439 z późn zm.). Zawiadamiającym jest Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA (dalej "NN PTE?).Zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu NN PTE w wyniku nabycia akcji Banku w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu w 4 czerwca 2018 roku, zarządzane przez NN PTE fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej "OFE?) oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej "DFE?) zwiększyły stan posiadania akcji Banku powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.Przed rozliczeniem transakcji tj. na dzień 1 czerwca 2018 roku OFE i DFE posiadały 13.017.769 (słownie: trzynaście milionów siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Banku, co stanowiło 4,96% kapitału zakładowego Banku i były uprawnione do 13.017.769 (słownie: trzynaście milionów siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów.Po rozliczeniu transakcji w dniu 4 czerwca 2018 roku na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajdowało się 13.357.769 (słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Banku, co stanowi 5,09% kapitału zakładowego Banku. Akcje te uprawniają do 13.357.769 (słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, co stanowi 5,09% ogólnej liczby głosów.Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. 2018. poz. 512).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-08

Tomasz Kubiak

Wiceprezes Zarządu Banku
2018-06-08

Paweł Rzeźniczak

Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy


(Emitent)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   Dziś 
ICE  - Pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji serii A- C i E1 spółki Medinice S.A. pod nazwą skróconą "MEDINICE" i oznaczeniem "ICE"
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  PEO: inne informacje
• Wyrażenie przez Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgody na niepubliczną emisję obligacji podporządkowanych (raport nr 20/2018)
• Pekao i Alior Bank odstąpiły od negocjacji w sprawie połączenia
• Raport półroczny BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr
• Zakończenie negocjacji z Alior Bank S.A. (raport nr 19/2018)
• Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Alior Bankiem S.A. w sprawie połączenia (raport nr 18/2018)
• Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wysokości nałożonego na Bank Polska Kasa Opieki S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (raport nr 17/2018)
• Powiadomienie o nabyciu akcji fantomowych Banku dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku w związku z realizacją obowiązujących w Banku Systemów Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej Banku, uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR (raport nr 16/2018)
• Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (raport nr 15/2018)
• Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2018 r. (raport nr 14/2018)
R E K L A M A