#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

FED: Amerykańska Rezerwa Federalna podnosi stopy!
13.06.2018 19:59 (aktualizacja 20:21)
/ AFP
Amerykańska Rezerwa Federalna zgodnie z przewidywaniami podniosła stopy procentowe o 25 pb do 1,75-2,0 proc., to już drugi raz w bieżącym roku i siódma podwyżka od kryzysu finansowego. Bankierzy z Fed podwyższyli prognozy liczby podwyżek w całym 2018 r. do czterech z szacowanych poprzednio trzech. W górę zrewidowano prognozy inflacji, obniżono szacunki bezrobocia.

Rezerwa Federalna zdecydowała się na siódmą w cyklu podwyżkę stóp procentowych. Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami ekonomistów i inwestorów stopa funduszy federalnych została podniesiona o 25 punktów bazowych.

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) podniósł przedział stopy funduszy federalnych z 1,50-1,75 proc. do 1,75-2,00 proc.Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednomyślnie.Fed utrzymał ocenę prowadzonej polityki monetarnej jako "akomodacyjnej".Z komunikatu usunięto z kolei sformułowanie w brzmieniu: "stopa fed funds prawdopodobnie pozostanie przez jakiś czas poniżej poziomów oczekiwanych w długim terminie".Fed podtrzymał ocenę, że w ujęciu rocznym zarówno zasadnicza miara inflacji, jak też inflacja z wyłączeniem cen żywności i energii "zbliżyły się do 2 proc.".Fed podwyższył prognozę liczby podwyżek stóp procentowych na 2018 r. do czterech oraz utrzymał prognozy podwyżek na kolejne lata.Mediana przewidywań członków Fed względem poziomu stóp procentowych na koniec 2018 r. wzrosła do 2,375 proc., co oznacza, iż członkowie Fed oczekują w bieżącym roku w sumie 4 podwyżek stóp o 25 pb.Mediana prognoz względem poziomu fed funds na koniec 2019 r. wzrosła do 3,125 proc., wobec 2,875 proc. w marcu 2018 r., co wskazuje na trzy podwyżki stóp procentowych w tym okresie.Na 2020 r. mediana utrzymała się na poziomie 3,375 proc. Mediana prognozy długoterminowej stopy procentowej pozostała bez zmian w wysokości 2,875 proc.

Na majowym posiedzeniu komitet utrzymał stopy bez zmian. Natomiast poprzednia podwyżka stóp w Fedzie miała miejsce w marcu i także opiewała na 25 pb. W ubiegłym roku bank centralny USA dokonał trzech podwyżek o 25 pb. każda, ponadto podnosząc stopy także w grudniu 2016 i grudniu 2015.

W najnowszych prognozach makroekonomicznych Fed podwyższył prognozy wzrostu inflacji, obniżył prognozy bezrobocia. Pełne prognozy w tabeli poniżej (wszystkie dane w proc.)..2018 2019 2020 Długi termin
PKB realny 2,8 2,4 2,0 1,8
Poprzednia projekcja 2,7 2,4 2,0 1,8
Stopa bezrobocia 3,6 3,5 3,5 4,5
Poprz. projekcja 3,8 3,6 3,6 4,5
Deflator PCE * 2,1 2,1 2,1 2,0
Poprz. projekcja 1,9 2,0 2,1 2,0
Bazowy PCE * 2,0 2,1 2,1
Poprz. projekcja 1,9 2,1 2,1
* deflator PCE to preferowana przez Rezerwę miara inflacji.

Od stycznia 2019 r. po każdym posiedzeniu Fed odbywać się będzie konferencja prasowa - powiedział w środę na konferencji prasowej prezes Fed Jerome Powell."Dwa razy więcej konferencji prasowych w żadnym razie nie wskazuje ani tempa, ani potencjalnej daty zmiany stóp procentowych. Zmiana ma jedynie na celu poprawę komunikacji" - dodał. Do tej pory konferencje prasowe miały miejsce co drugie posiedzenie Rezerwy......................

Rynek był niemal przekonany, że dojdzie do kolejnej podwyżki, a więc reakcja dolara była ograniczona. Historia pokazała zresztą, że dolar na informacje o podwyżce potrafi reagować dość przewrotnie. Również konferencja wzbudzać może mniej emocji niż zwykle, bowiem cztery podwyżki w 2018 roku, które ewentualnie mogłyby zostać zasygnalizowane, także nie są nowym tematem dla rynku.

Uważamy, że prognozy te będą szczególnie ważne w kontekście wpływu ekspansywnej polityki fiskalnej i nasilających się tendencji protekcjonistycznych w światowym handlu na gospodarkę USA. Oczekujemy, że prognozowane tempo wzrostu gospodarczego i ścieżka inflacji bazowej zostaną nieznacznie podniesione w latach 2019-2020 w porównaniu do marcowej projekcji. Z kolei ścieżka stopy bezrobocia zostanie zrewidowana w dół.

Uważamy, że ścieżka stóp w marcowej projekcji zostanie nieznacznie zrewidowana w górę. Projekcja najprawdopodobniej wskaże, że zgodnie z oczekiwaniami członków FOMC docelowy przedział dla wahań stopy funduszy federalnych na koniec br. wyniesie [2,25%; 2,50%]. Mediana w marcowej projekcji wskazywała na przedział [2,00%; 2,25%] przy nieznacznej tylko przewadze członków opowiadających się za takim lub niższym poziomem.

W naszej ocenie oczekiwana skala zacieśniania polityki pieniężnej w kolejnych latach nie ulegnie zmianie. Obecnie rynek kontraktów terminowych wycenia dwie (w tym czerwcową) podwyżki stóp procentowych FED (łącznie 50pb) do końca br. Uważamy, że publikacja projekcji FOMC wskazująca na szybsze tempo zacieśniania polityki pieniężnej od oczekiwań rynkowych będzie lekko negatywna dla kursu złotego i cen polskich obligacji.

DM PKO BP

Co powie prezes Fed Jerome' Powell?
Co powie prezes Fed Jerome' Powell? / AFP


W obecnej sytuacji większe znaczenie dla głównej pary walutowej, a co za tym idzie również dla pozycji złotego, będą mieć wydarzenia następnego dnia. Mowa o konferencji Mario Draghiego po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. Emocje wzbudza przede wszystkim to, czy bank zdecyduje się na ograniczenie programu QE

- Złoty, po ogłoszeniu decyzji Fed, ma szansę się umocnić. Potwierdzenie jednak scenariusza związanego z ECB nie pozostanie bez wpływu na euro. Wówczas wspólna waluta zyska, również w parze ze złotym - podsumowuje Orawczak z Ekantor.plW naszym scenariuszu bazowym zakładamy, że EBC wydłuży w tym tygodniu pogram skupu aktywów do grudnia 2018 r., ograniczając jego skalę do 15 mld EUR począwszy od września 2018 r. Dostrzegamy jednak istotne ryzyko, że EBC wstrzyma się z tą decyzją do lipcowego posiedzenia ze względu na ryzyko polityczne we Włoszech i niepewność dotyczącą perspektyw inflacji i PKB w strefie euro.

Nasz scenariusz bazowy jest zgodny z ubiegłotygodniową wypowiedzią P. Praeta, członka Zarządu EBC, który stwierdził, że EBC jest zadowolony z obecnego kształtowania się inflacji. Po posiedzeniu zostanie zaprezentowana również najnowsza projekcja makroekonomiczna.

Uważamy, że ścieżka inflacji ogółem zostanie zrewidowana w górę w br. i w dół w 2019 r. (przy niezmienionej prognozie inflacji bazowej) w porównaniu do marcowej prognozy. Z kolei oczekiwane tempo wzrostu gospodarczego w br. zostanie obniżone i nie zmieni się wyraźnie w latach 2019-2020 w porównaniu do marcowej prognozy. Oczekujemy, że podczas konferencji po posiedzeniu będziemy mieć do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach finansowych. W przypadku materializacji naszego scenariusza alternatywnego (status quo w tym tygodniu) będziemy mieli najprawdopodobniej do czynienia z umocnieniem dolara względem euro i osłabieniem złotego względem euro


Zobacz ostatnie wydanie naszego biuletynu.

(INTERIA.PL/PAP)

Więcej o: Fed stopy procentowe USA
 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  FED: inne informacje
• Fed nie zaskoczył
• Amerykańska Rezerwa Federalna nie zmienia parametrów polityki pieniężnej
• Donald Trump mocno skonfundował cały świat.
• Brytyjska sprzedaż i Philadelphia Fed
• Wystąpienie Powell'a w centrum uwagi
• Gospodarka USA ma się dobrze - Powell
• Amerykańska Rezerwa Federalna podnosi stopy!
• Trump i Kim bez większego wpływu na giełdy
• Stopy procentowe w centrum uwagi
R E K L A M A