#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

CYFRPLSAT (CPS): Sensor Overseas wystawia na sprzedaż miliony akcji Cyfrowego Polsatu
12.06.2018 18:38
/ ©123RF/PICSEL
Sensor Overseas, kontrolowany przez Heronima Rutę, wystawił na sprzedaż do 28.180.171 akcji Cyfrowego Polsatu, czyli 4,4 proc. wszystkich papierów spółki - podała agencja Bloomberg.Bloomberg podał, że księgę popytu w ramach oferty akcji prowadzić będą Goldman Sachs International i Trigon Dom Maklerski.

Sensor Overseas jest drugim największym akcjonariuszem Cyfrowego Polsatu i posiada łącznie ok. 5,32 proc. wszystkich akcji spółki, dających 4,87 proc. głosów na jej walnym zgromadzeniu.Heronim Ruta, to biznesowy partner Zygmunta Solorza-Żaka. W ciągu ostatnich lat znacznie awansował w rankingu 100 najbogatszych Polaków - z 24. na 17. miejsce (2017 r.) Jego majątek urósł w tym czasie z 830 mln do 1,35 mld złotych.

Znają się z rodzinnego Radomia gdzie wspólne interesy zaczynali w latach 80., sprowadzając do Polski telewizory i auta. Heronim Ruta do dziś nie opuścił Radomia. Ma tam również salon Volkswagena.©123RF/PICSEL


Zarząd Cyfrowego Polsatu rekomenduje ostatnio niewypłacanie dywidendy z zysku osiągniętego w 2017 roku i przeznaczenie go na kapitał zapasowy. Zarząd podtrzymuje politykę dywidendową przyjętą w listopadzie 2016 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Cyfrowy Polsat podał, że rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję zarządu dotyczącą podziału zysku osiągniętego w 2017 roku. Zysk spółki w 2017 roku wyniósł 605,9 mln zł.

"Mając na uwadze strategiczne inwestycje poczynione przez Spółkę i jej wybrane spółki zależne w latach 2017 i 2018, które zapewniają kontynuację rozwoju grupy kapitałowej Spółki w długim okresie zgodnie z nadrzędnym celem strategicznym Grupy, jakim jest trwały wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy, jak również biorąc pod uwagę nadal relatywnie wysoki poziom zadłużenia Grupy, Zarząd Spółki zdecydował nie rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017" - napisano w komunikacie.

INTERIA.PL


W opinii zarządu taki podział zysku pozwoli ograniczyć poziom zadłużenia grupy, co jest zgodne z przyjętymi założeniami strategicznymi, w tym w szczególności z celem polityki zarządzania zasobami kapitałowymi, jakim jest obniżenie w możliwie krótkim terminie wskaźnika całkowitego zadłużenia netto grupy (długu netto do EBITDA) poniżej poziomu 1,75x.

"Jednocześnie Zarząd Spółki podtrzymuje politykę dywidendową przyjętą w dniu 8 listopada 2016 roku" - napisano w komunikacie.

W listopadzie 2016 roku grupa przyjęła politykę dywidendową, która zakłada m. in. wypłatę dywidendy w przedziale kwotowym od 200 mln zł do 400 mln zł, jeżeli relacja zadłużenia netto grupy do skonsolidowanego wyniku EBITDA mieści się w przedziale 2,5x - 3,2x.

Z zysku za 2016 rok spółka wypłaciła łącznie 204,65 mln zł dywidendy, czyli 0,32 zł na akcję.(PAP/INTERIA.PL)

Więcej o: Cyfrowy Polsat telewizja cyfrowa Telewizja Polsat SA
 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  CPS: inne informacje
• Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 15 lutego 2018 roku (raport nr 27/2018)
• Korekta raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. (raport nr 23/2018)
• Zawarcie aneksu do Umowy w przedmiocie wspólnego nabycia akcji Netia w Wezwaniu oraz umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji (Agreement on the Joint Acquisition of Shares in a Tender Offer and Preliminary Share Purchase Agreement) zawartej w dniu 5 grudnia 2017 r. oraz decyzja o nabyciu 17.331.023 akcji spółki ?Netia? S.A. z siedzibą w Warszawie od Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr w dniu 3 lipca 2018 r. (raport nr 26/2018)
• Powołanie członków Rady Nadzorczej, ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie członków Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń (raport nr 25/2018)
• Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 roku (raport nr 24/2018)
• Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku (raport nr 23/2018)
• Sensor Overseas wystawia na sprzedaż miliony akcji Cyfrowego Polsatu
• Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 28 czerwca 2018 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (raport nr 22/2018)
• Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku (raport nr 21/2018)
R E K L A M A